e-prawnik.pl Porady prawne

Czy można zbyć udział w spadku?

22.7.2019

Czy można zbyć udział w spadku?

Na tak postawione pytanie, należy odpowiedzieć twierdząco.

Wynika to z art. 1051 kodeksu cywilnego, który stanowi, że spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego.


Zatem jest możliwe zbycie zarówno całego spadku lub jego części (w sytuacji gdy jedyny spadkobierca zbywa cały spadek lub tylko jego część), jak również całości lub części udziału spadkowego (np. gdy przy wielu spadkobiercach, jeden z nich zbywa swój udział lub tylko ułamkowo określoną część przypadającego mu udziału). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przedstawioną czynność należy odróżnić od sytuacji rozporządzenia przez spadkobiercę udziałem w konkretnym przedmiocie należącym do spadku, zgodnie z art. 1036 kodeksu cywilnego.

Jak zbyć udział w spadku?

Zgodnie z art. 1052 kodeksu cywilnego umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do zbycia spadku przenosi spadek na nabywcę, chyba że strony inaczej postanowiły. Zatem możemy zbyć spadek zarówno przez umowę sprzedaży, zamiany, darowizny lub inną umowę zobowiązującą do zbycia spadku. Co bardzo ważne, przedmiotowa umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego art. 1052 § 3 k.c.

Jaka jest sytuacja prawna nabywcy udziału w spadku?

Nabywca spadku wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki zbywcy. Nie ma on także uprawnienia do rękojmi za wady fizyczne i prawne poszczególnych przedmiotów należących do spadku. Co bardzo ważne nabywca spadku ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe w tym samym zakresie co zbywca. Ich odpowiedzialność względem wierzycieli jest solidarna.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Szukam prawnika, który zająłby się sparwą spadkową, w zamian za udział w spadku

Adrian

19.3.2018 21:48:26

Szukam prawnika, który zająłby się sparwą spadkową, w zamian za udział w spadku

Jak w opisie szukam prawnika, który zająłby się sprawą wzamian za udział w spadku 3/16. Nieruchomość 6ha wraz z zabudowaniami, w miejscowości, gdzie ceny gruntów wachają się od 60 do 100 zł m2. Dodam, że pozostali spadkobierczy otrzymali jeszcze darowizny za życia spadkodawcy, a ja nie, co należałoby zaliczyć do schedy spadkowej. Zależy mi na takim rozliczeniu z prawnikiem, gdyż wówczas będę miał pewność, że zajmnie się sprawą żetelnie, i będzie dążył do jak najszybszego i naj lepszego rozwiązania. pozdrawiam


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ