Rachunki i rozliczenia

Elektroniczne instrumenty płatnicze

W banku

Rozliczenia bezgotówkowe

Jakie formy rozliczeń gotówkowych możemy spotkać?

W obrocie bankowym usankcjonowanym postanowieniami przepisów prawnych formami rozliczeń bezgotówkowych są:

 • polecenie przelewu,
 • czek rozrachunkowy,
 • polecenie zapłaty,
 • karta płatnicza,
 • akredytywa,
 • rozliczenia planowe,
 • okresowe rozliczenia saldami.

Nie ma przeszkód, aby rozliczenia pieniężne bezgotówkowe przeprowadzane były za pomocą papierowych albo elektronicznych nośników informacji. Polecenie przelewu może być więc wydane również przy pomocy komputera (pocztą elektroniczną). Należy jednak pamiętać, iż inne przepisy ustawowe mogą wyłączać dopuszczalność stosowania elektronicznej formy poleceń rozliczeniowych; dotyczy to w szczególności czeku, który jak dotąd musi mieć postać dokumentu pisemnego.

Jaką treść powinno mieć polecenie rozliczeniowe?

W treści polecenia rozliczeniowego powinny być określone:  

 1. rodzaj usługi rozliczeniowej, czyli forma rozliczenia,
 2. strony rozliczenia (wierzyciel i dłużnik),
 3. rachunki bankowe stron rozliczenia (poprzez wskazanie ich banków oraz numerów rachunków),
 4. kwota, która ma być przekazana z jednego rachunku na drugi, a także ewentualnie termin realizacji polecenia. 

Jeżeli odnośne przepisy prawa lub umowa (regulamin) nie stanowią inaczej, treść polecenia rozliczeniowego może zawierać również i inne, dodatkowe elementy.

Pamiętaj, że:

 • Od 1994r. istnieje obowiązek bezgotówkowego rozliczania transakcji między podmiotami gospodarczymi, podmioty gospodarcze mają obowiązek posiadania rachunku bankowego i zawiadamiania o tym właściwego urzędu skarbowego,
 • Z bezgotówkowych form rozliczeń korzystają we wzajemnych stosunkach rozliczeniowych przede wszystkim podmioty gospodarcze i inne osoby prawne,

Gdy suma transakcji między podmiotami gospodarczymi przekracza równowartość 15 000 euro, powinny one rozliczać ją za pośrednictwem rachunku bankowego, czyli bezgotówkowego. Aby zapobiec ewentualnemu dzieleniu transakcji na kilka o niższej wartości, wprowadzono dalsze ograniczenia, że wartość takich obrotów gospodarczych dotyczy jednego miesiąca. Zapłata przez podmiot gospodarczy podatków i innych świadczeń o tym charakterze powinna przebiegać w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych,

- Gdy podmiot gospodarczy, wbrew przepisom, nie posiada rachunku bankowego, podlega wysokiej karze grzywny. Jeżeli posiadając rachunek bankowy, dokonuje on rozliczeń przekraczających podane wyżej granice, podlega analogicznej karze grzywny,

- Akredytywa jest stosowana najczęściej do rozliczeń z nieznanymi kontrahentami, dostawcy zapewnia natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorca otrzyma dostawę spełniającą wszystkie ustalone warunki.

Podstawa prawna:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • 5.3.2019

  Przedsiębiorco, przeczytaj list z ZUS!

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi wysyłkę ponad 2,5 mln listów do przedsiębiorców. Informuje w nich, jak wyglądały rozliczenia firm z ZUS w ubiegłym roku i jakie jest saldo (...)

 • 28.1.2019

  Twój e-PIT - rozliczenie przygotowane przez administrację skarbową

  Usługa Twój e-PIT w 2019 r. będzie dostępna dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Od przyszłego roku usługa obejmie też PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Rozliczenia (...)

 • 21.3.2017

  Rozliczenie PIT-a w centrum handlowym

  W najbliższy weekend (24 i 25 marca) w galeriach handlowych w całym kraju pracownicy urzędów skarbowych pomogą wypełnić PIT-a i wysłać go elektronicznie. Akcja odbędzie się w 93 centrach (...)