Niepełnoletni uprawniony z rachunku bankowego

Pytanie:

Czy pełnomocnikiem, np na rachunku bankowym można ustanowić osobę niepełnoletnią ? Czy w chwili ukończenia 18 lat mogłaby ona dokonywać wszelkich czynności zgodnie z umocowaniem. ewentulanie, za zgodą przedstawiciela ustawowego, mogłby dysponować rachunkiem przed uzyskaniem pełnoletności.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 59 prawa bankowego osoba małoletnia może posiadać rachunek oszczędnościowy, a po ukończeniu 13 lat dysponować środkami pieniężnymi znajdującymi się na tym rachunku, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej przedstawiciel ustawowy. Należy więc stwierdzić, że osoba małoletnia może być także upoważnona do korzystania z rachunku bankowego przez inną osobę. Należy jednak stwierdzić, że dysponowanie środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku nie obejmuje wpłat dokonywanych na ten rachunek (gdyż kwoty te nie znajdują się jeszcze na rachunku). Do takich czynności będą miały zastosowanie ogólne przepisy prawa cywilnego, tj. osoba poniżej 13 roku życia nie może samodzielnie dokonywać wpłat na rachunek bankowy, a osoba pomiędzy 13 a 18 rokiem życia może wpłacać kwoty oddane jej do swobodnego użytku. Co do zasady jednak, osoba małoletnia może być upoważniona do korzystania z rachunku bankowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.11.2004

  Rachunek wspólny

  Jednym z typów rachunków bankowych jest rachunek wspólny, różnice w umowie wynikają tutaj ze strony podmiotowej takiej umowy, gdyż jak sama nazwa wskazuje jest to rachunek (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 5.11.2004

  Rachunki oszczędnościowe

  Jednym z rodzajów rachunków, jakie banki mogą prowadzić z woli ustawodawcy są rachunki oszczędnościowe – wkłady oszczędnościowe. Rachunki oszczędnościowe bank prowadzi dla osób fizycznych, (...)

 • 5.11.2004

  Rodzaje rachunków bankowych

  Ustawa prawo bankowe wskazuje, jakie rodzaje rachunków bankowych mogą być prowadzone przez banki. Pomimo, iż wszystkie typy należą do tej samej „rodziny” rachunków bankowych, różnią (...)

 • 11.5.2009

  Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych wolne od zajęcia

  Jak powszechnie wiadomo, jednym ze sposobów przeprowadzenia egzekucji komorniczej jest egzekucja z rachunku bankowego dłużnika. Podobnie jednak jak w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ustawodawca (...)