Rachunek bankowy wspólny

Pytanie:

Z tego co się orientuję to założenie wspólnej lokaty bankowej pozwala niejako na podniesienie gwarancji udzielanej przez BFG (poprzez fakt, że limit liczony jest dla jednej osoby i wszystkich jej środków zgromadzonych w jednym banku). Czy założenie wspólnej lokaty oznacza z mocy ustawy wspólną możliwość dysponowania całą lokatą przez wszystkich posiadaczy czy też możliwe jest zastrzeżenie w umowie z bankiem, że pieniądze dostępne są jedynie dla jednej osoby (de facto właściciela środków)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 49 ustawy prawo bankowe jednym z rodzajów rachunków bankowych prowadzonych przez banki są rachunki lokat terminowych. Zatem, gdy w ustawie jest mowa o rachunku bankowym bez wskazania poszczególnych rodzajów rachunków należy uznać, iż rozumie się przez to także rachunek lokaty terminowej.

Według art. 51 prawa bankowego rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych (rachunek wspólny). Z kolei zgodnie z art. 51 a prawa bankowego: W przypadku rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych, o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej: 1) każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, 2) każdy ze współposiadaczy rachunku może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy. 

Zatem zasadą jest, iż każdy ze współposiadaczy rachunku bankowego może korzystać z całości zgromadzonych na rachunku środków. Bank nie ma bowiem obowiązku badać, który ze współposiadaczy wpłacił pieniądze, w jakiej wysokości i czy może nimi rozporządzać. Przepis art. 51a ustawy prawo bankowe ma charakter dyspozytywny. A zatem umowa rachunku bankowego może dowolnie określać sposób dysponowania zgromadzonymi na rachunku środkami przez współposiadaczy rachunku. Wydaje się, iż nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby wyłączyć uprawnienie jednego ze współposiadaczy rachunku do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym.

Z pewnością można ograniczyć takie uprawnienie poprzez ustanowienie wymogu złożenia zgodnych oświadczeń woli o zamknięciu rachunku przez posiadaczy. Jednakże, naszym zdaniem, nie będzie jednak możliwe wyłączenie uprawnienia jednego z posiadaczy do zamknięcia rachunku. Takie działanie wykraczałoby poza zasadę swobody umów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.11.2004

  Rachunek wspólny

  Jednym z typów rachunków bankowych jest rachunek wspólny, różnice w umowie wynikają tutaj ze strony podmiotowej takiej umowy, gdyż jak sama nazwa wskazuje jest to rachunek (...)

 • 12.2.2018

  Uiszczanie opłaty sądowej na rachunek sądu administracyjnego

  W przypadku uiszczania opłaty sądowej na rachunek bankowy właściwego sądu administracyjnego za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej dzień przekazania środków pieniężnych tej instytucji (...)

 • 19.5.2012

  Zasady zwrotu nadpłaty podatku

  Właśnie dobiegła końca kampania składania PIT-ów. Wielu podatników dostanie od fiskusa podarunek w postaci zwrotu nadpłaty podatku. Warto wiedzieć, jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu zwrotu (...)

 • 30.6.2018

  Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

  1 lipca 2018 r. wchodzi w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności dla przedsiębiorców. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców (...)

 • 4.7.2018

  Dodatek energetyczny - Komu się należy i jak dostać dodatek energetyczny?

  Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.