Udokumentowanie dokonanego przelewu

Pytanie:

"Jak to jest z wydawaniem potwierdzeń dokonania przelewu przez banki internetowe? Generowane są one elektronicznie do wydrukowania, a na dole potwierdzenia znajduje się stwierdzenie: "Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 ze zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla. Czy w świetle obowiązujących przepisów jest to wystarczająca forma potwierdzenia, czy też jakiekolwiek instytucje czy urzędy np. ZUS lub Urzędy Skarbowe mogą wymagać stempla bankowego i podpisu pracownika banku? Jeżeli tak to na jakiej podstawie? Wiadomo, że potwierdzanie stemplem i podpisem pociąga za sobą dodatkowe opłaty oraz czas."

Odpowiedź prawnika: Udokumentowanie dokonanego przelewu

Artykuł 7 ustawy prawo bankowe zezwala na wyrażanie oświadczeń woli składanych w związku w dokonaniem czynności bankowej za pomocą elektronicznych nośników informacji. Również dokumenty związane z czynnościami bankowymi mogą być sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone. Przywilej wynikający z tego przepisu wykorzystywany jest przez tzw. banki internetowe, które nie mogłyby działać bez takiej regulacji. Dlatego też takie potwierdzenie nie wymaga stempla oraz podpisu, gdyż jest ono zapisane w dokumentach bankowych zapisanych w formie elektronicznej. Dlatego też inne instytucje nie mogą żądać potwierdzenia przelewu opatrzonego stemplem i podpisem pracownika banku, gdyż nie ma po prostu takiej potrzeby. Takie potwierdzenie jest wystarczające.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • anonim 2023-04-29 13:17:24

  Czy prawidłowe jest że na takim potwierdzeniu w formie elektronicznej zamiast nagłówka "Potwierdzenie przelewu" jest "potwierdzenie transakcji"? Czy musi być "potwierdzenie wykonania przelewu" żeby było respektowane przez odbiorcę przelewu?

 • praktyk 2021-09-02 19:31:53

  Generalnie dokumentem źródłowym - oryginalnym nie jest bankowe potwierdzenie wykonania transakcji np. przelewu czy wpłaty np. na poczcie. Najważniejszy dokument źródłowy to zlecenie płatnicze. Czyli np. w przypadku poczty wypełniony i podpisany blankiet wpłaty gotówkowej na rachunek. Identycznie jest w przypadku przelewów bankowych tradycyjnych czy też internetowych. Podstawa to zlecenie przelewu a nie sam przelew, gdyż może być np. omyłkowo wykonany przez bank np. niezgodnie ze zleceniem. Zapisy stanu rachunków w systemie bankowym nie są źródłem dowodów. System bankowy to tylko lepsze lub gorsze zapisy wykonywane na podstawie składanych zleceń czyli same tylko poszlaki, które dla pewności wymagają dowodów w postaci oryginalnych zleceń. Prawdziwe dowody to dokumenty zleceń. Wyciąg bankowy czy też potwierdzenie transakcji wystawiane przez bank w formie papierowej czy też elektronicznej to tak naprawdę jedynie propozycja dowodu księgowego do akceptacji przez posiadacza rachunku. Jeśli posiadacz rachunku posługuje się wydrukiem czy plikiem to zawsze choćby w sposób pośredni składa oświadczenie że z treścią się zgadza. Z powyższego powodu obserwuję u osób świadomych powyższych okoliczności powrót do tradycyjnej bankowości opartej na dowodach w formie papierowej.

 • ja 2018-04-09 15:44:46

  Moje mniemanie: "Wydruk z dokumentu elektronicznego" - potwierdzenie wykonania przelewu na papierze nie jest już dokumentem elektronicznym a "papierowym" odzwierciedleniem. Po wydrukowaniu przestaje być zarówno "elektronicznym", jak i "dokumentem". Staje się formą oświadczenia strony. Nie jest też "Wygenerowanym elektronicznie potwierdzeniem wykonania przelewu. Dokumentem sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 ze zmianami)". Jest wydrukiem takiegoż. Artykuł 7 ustawy prawo bankowe zezwala na wyrażanie oświadczeń woli składanych w związku w dokonaniem czynności bankowej za pomocą elektronicznych nośników informacji. Papier nie jest tu elektronicznym nośnikiem informacji. Odnośnie Urzędów mogą te wydruki respektować według uznania, dla ułatwienia życia. A muszą jeśli są potwierdzone przez uprawnione do tego osoby lub odrębny przepis lub decyzja administracyjna z tego potwierdzania zwalnia.

 • ja 2018-03-05 17:43:59

  Pomylenie podstawowych pojęć: "dokument elektroniczny" a "wydruk dokumentu elektronicznego" !!!!


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika