Obniżenie zajęcia komorniczego przez pracodawcę

Pytanie:

"Komornik zgłasza do zakładu pracy zajęcie 60% pensji. Czy istnieją przepisy, które zezwalają pracodawcy na rozłożenie zadłużenia na mniejsze raty niż 60% pensji? Czy stan obciążenia finansów pracownika, np. dzieci na utrzymaniu, są wystarczającą przesłanką do tego, by raty zadłużenia pracodawca mógł zmniejszyć? Nie pytam tu akurat o skargę na działania komornika składaną przez zadłużonego pracownika, lecz o prawa i obowiązki pracodawcy."

Odpowiedź prawnika: Obniżenie zajęcia komorniczego przez pracodawcę

W razie zajęcia wynagrodzenia za pracę komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w art. 881 § 2 kpc nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:

  • przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo
  • przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych. Komornik poucza zarazem pracodawcę o skutkach niezastosowania się do wezwania.

Stosownie do okoliczności komornik może wezwać pracodawcę do przekazywania mu zajętego wynagrodzenia bezpośrednio.

Pracodawca nie może samodzielnie zmieniać zakresu zajęcia wynagrodzenia (przez zmniejszanie "rat" czy jakiekolwiek inne działania). Pracodawca, który nie zastosował się do wezwania lub w inny sposób naruszył obowiązki wynikające z zajęcia albo dokonał wypłaty zajętej części wynagrodzenia dłużnikowi, odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika