Obowiązek przyczyniania się do utrzymania rodziny

Pytanie:

Mój znajomy rozwiódł się z żoną. Sąd uznał, że winę rozpadu małżeństwa ponoszą obie strony. Przed rozwodem miał zasądzone alimenty na rzecz małżonki w wysokości 100 zł w celu przyczyniania się do utrzymania żony gdyż małżonka twierdziła że nie pracuje czasem tylko dorywczo. Ich syn ma 26 lat i utrzymuje się sam. W trakcie sprawy rozwodowej pozwana miała adwokata, ale nie z urzędu - prywatnie wynajęła. W orzeczeniu rozwodowym sąd nie orzekł o obowiązku alimentacyjnym męża wobec żony. Czy w tym wypadku mój znajomy może wystąpić o zniesienie alimentów? Jego była żona podjęła pracę i stać ją na adwokata. W przypadku, gdy obie strony są winne rozpadu małżeństwa jak długo mój znajomy ma płacić alimenty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż były mąż był zobowiązany przez sąd do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (w kwocie 100 zł miesięcznie), na podstawie art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obowiązek ten choć często także określany jako obowiązek alimentacyjny różni się jednak od obowiązku alimentacyjnego sensu stricto, uregulowanego w dziale III tytułu II kro („Obowiązek alimentacyjny"). Podstawową różnicą jest ta, iż obowiązek określony w art. 27 jest związany z istnieniem małżeństwa (tzn. może być zasądzony tylko ramach istniejącego związku małżeńskiego). Po ustaniu tego związku, może dojść do zasądzenia świadczeń alimentacyjnych (np.: w wyroku rozwodowym), ale na innej podstawie. Zatem jeśli sąd w wyroku rozwodowym, ani później nie orzekł o obowiązku alimentacyjnym, to znaczy że były mąż nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz byłej żony, gdyż wcześniejszy obowiązek wygasł, wraz z ustaniem związku małżeńskiego.  

Powyższe stwierdzenia znajdują w orzecznictwie Sądu Najwyższego, a przede wszystkim w Uchwale Pełnego Składu Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 16 grudnia 1987 r., Sygn.: III CZP 91/86, gdzie sąd wyraźnie stwierdził iż: „Obowiązek z art. 27 (zaspokajanie potrzeb rodziny - przyp. red.) kro gaśnie wskutek rozwiązania (ustania) małżeństwa".

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY