Pozew o zwrot nakładów

Pytanie:

Jako likwidator przedsiębiorstwa państwowego zamierzam wnieść pozew przeciw urzędowi miasta o zwrot nakładów poniesionych na budynki posadowione na gruncie stanowiącym obecnie własność Skarbu Państwa - tegoż urzędu miasta (w okresie ponoszenia nakładów nieruchomość była odpowiednią decyzją przekazana dla przedsiębiorstwa państwowego). Do jakiego sądu należy skierować pozew o zapłatę? Wg jakiej zasady ustalony zostanie wpis sądowy? Czy muszę przedstawić aktualną wycenę budynków, czy też mogę oprzeć się na wartości księgowej z ostatniego bilansu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 29 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie. Stąd powództwo zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość winno być skierowane do sądu właściwego miejscowo ze względu na położenie jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa, w której zasobach ta nieruchomość pozostaje. Jeżeli wartość dochodzonych nakładów przekroczy kwotę 75 tys. zł - będzie to sąd okręgowy wydział cywilny; w przeciwnym razie - sąd rejonowy wydział cywilny.

Opłata sądowa od pozwu uzależniona będzie od wartości dochodzonych nakładów i wynosić będzie 5% ich wartości. Należy nadto uznać, że istotnym elementem pozwu będzie wykazanie wysokości poniesionych nakładów oraz należyte ich udokumentowanie. Wartość budynków, na które zostały poniesione nakłady można ustalić w dowolny sposób. Na etapie złożenia pozwu może Pan wskazać na ich wartość księgową z bilansu; wydaje się jednak, że na dalszym etapie postępowania niezbędna będzie opinia biegłego sądowego na okoliczność ustalenia aktualnej wartości rynkowej nieruchomości.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: