Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

Pytanie:

Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości od szkoły czy ilości punktów sprzedaży w mieście. W tym roku urzędnik poinformował, że obowiązują te kryteria, ponieważ wyszła od nowego roku nowa Ustawa. Na czym polegają zmiany w stosunku do ubiegłego roku i o jaką Ustawę chodzi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sama ustawa w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych niewiele się zmieniła. Jednak z całą pewnością duży wpływ na ewentulane wydanie takiego zezwolenia ma art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stanowi on, iż to rada gminy ustala, w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Nadto ustęp 2 tego artykułu stanowi, iż rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Rada gminy natomiast ustalając powyższe zasady ma obowiązek liczbę punktów sprzedaży oraz usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych dostosować do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podsumowując wymagania dotyczące odległości punktów sprzedaży wynikają z prawa miejscowego uchwalonego przez radę Pana gminy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.6.2018

  Kolejna zmiana ustawy o kierujących pojazdami

  Dzięki zmianom w ustawie o kierujących pojazdami, osobie ubiegającej się o prawo jazdy oraz o pozwolenie na kierowanie tramwajem będą realnie groziły konsekwencje prawne w przypadku złożenia nieprawdziwego (...)

 • 27.4.2018

  Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje

  Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, już od września 2018 r., szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach – odpowiednio legitymacje (...)

 • 14.8.2017

  Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych

  Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych obowiązywać będzie od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej: 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz (...)

 • 29.1.2018

  Będą elektroniczne legitymacje szkolne?

  Możliwość wydawania uczniom elektronicznych legitymacji szkolnych – to założenie projektu rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

 • 28.5.2010

  Posiadanie broni

  Jeśli chcesz posiadać broń palną i amunicję do tej broni musisz uzyskać zezwolenie komendanta wojewódzkiego Policji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Natomiast gdybyś chciał posiadać (...)