Pozwolenie na remont dachu

Pytanie:

Spółdzielnia zamierza dokonać remontu dachu na sklepie o powierzchni ok 140 m2. Obecnie jest płaski dach i jest on pokryty papą. Chcemy podnieść kont dachu o około 20 stopni, zrobić więźbę i pokryć blachą. Czy na takiego rodzaju remont wymagane są pozwolenia budowlane, projekty itp.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z prawem budowlanym roboty budowlane można rozpocząć co do zasady jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, czyli wykonywanie w określonym miejscu obiektu budowlanego, jak też odbudowę, rozbudowę i nadbudowę tego obiektu oraz prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. W przypadku remontu zgodnie z ustawą prawo budowlane nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu, gdyż do remontu dochodzi już w istniejącym obiekcie budowlanym. Jednakże w opisanej sytuacji powstają wątpliwości, czy rzeczywiście mamy do czynienia tylko z remontem. Remont polega bowiem na odtworzeniu stanu pierwotnego, a  w tym wypadku chodzi o  zmianę konstrukcji, nadbudowę dachu.  Dlatego naszym zdaniem konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: