e-prawnik.pl Porady prawne

Przewóz grzecznościowy

Pytanie:

Czy jeśli w czasie przewozu grzecznościowego - np. na rowerze - jedna osoba wiezie drugą i pasażer doznaje uszczerbku na zdrowiu, może on dochodzić odszkodowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przewóz grzecznościowy

29.11.2005

Poszkodowany pasażer może domagać się odszkodowania, jednakże w zależności od sytuacji różne mogą być zasady odpowiedzialności. W przypadku mechanicznych środków komunikacji poruszanych siłą przyrody (samochody, motocykle, autobusy, ciągniki, statki powietrzne i morskie, statki żeglugi śródlądowej, motorówki) regułą jest odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, co oznacza, że nie trzeba udowadniać winy posiadaczowi pojazdu. Odpowiedzialność może być wyłączona tylko w przypadku siły wyższej lub gdy szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą posiadacz nie ponosi odpowiedzialności. Jednakże za szkody wyrządzone tym, których przewozi z grzeczności, odpowiada na zasadach ogólnych, czyli konieczne są: wina posiadacza, powstanie szkody oraz związek przyczynowy między nimi.

Rower nie jest mechanicznym środkiem komunikacji poruszanym siłami przyrody. W tym przypadku odpowiedzialność zawsze będzie uzależniona od w/w elementów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ