Szkoda

Roszczenia za szkodę na parkingu strzeżonym

Roszczenia za szkodę na parkingu strzeżonym

Została zawarta umowa przechowania poprzez przyjęcie samochodu na parking strzeżony. Na parkingu tym samochód został uszkodzony - liczne rysy. Właściciel parkingu odmawia wypłaty odszkodowania (...)

Agresywny pies sąsiada, jak spowodować odebranie psa?

Agresywny pies sąsiada, jak spowodować odebranie psa?

Na terenie osiedla na którym mieszkam właściciel wypuszcza bez opieki agresywne psy (bez kagańca, bez smyczy!) . Psy te zaatakowały i pogryzły bawiące się na osiedlu dziecko. W jaki sposób możemy (...)

Odpowiedzialność biura podróży za przewoźnika

Odpowiedzialność biura podróży za przewoźnika

Czy biuro podróży odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania spowodowane działaniem lub zaniechaniem przewoźnika? Czy biuro podróży może zmienić zasady odpowiedzialności?

Odpowiedzialność wynajmującego za zniszczenie lokalu

Odpowiedzialność wynajmującego za zniszczenie lokalu

Jestem najemcą magazynu. W budynku, w którym się on znajduje wybuchł pożar. Cała zawartość lokalu uległa zniszczeniu, a on sam nie nadaje się już do użytku. Dodatkowo, nie zadziałał system (...)

Pogryzienie przez psa a odszkodowanie

Pogryzienie przez psa a odszkodowanie

Podczas spaceru z moim psem (nieszkodliwym i prowadzonym na smyczy), na mój teren przedostał się pies sąsiada (duży wilczur), a następnie rzucił sie na mojego psa. Był bardzo agresywny. Mnie poturbował (...)

Woda z balkonu zalewa sąsiadów - kto odpowiada?

Woda z balkonu zalewa sąsiadów - kto odpowiada?

Dostałem wezwanie od mieszkających piętro niżej sąsiadów do usunięcia wady budowlanej na swoim tarasie w budynku wieloosobowym. Według nich na tarasie występuje wada na skutek której podczas (...)

Rura ciepłownicza pod działką

Rura ciepłownicza pod działką

Kupiłem działkę od osoby fizycznej. Po latach okazało się, że znajduje się pod nią rurociąg ciepłowniczy (nigdzie nieujawniony). Czy mogę dochodzić od właściciela instalacji odszkodowania (...)

Związek przyczynowy między zachowaniem sprawcy a powstaniem szkody

Związek przyczynowy między zachowaniem sprawcy a powstaniem szkody

Jak wykazać związek przyczynowy między powstaniem szkody a działaniem sprawcy?

Przesłanki dochodzenia naprawienia szkody

Przesłanki dochodzenia naprawienia szkody

Jakie przesłanki należy wykazać aby skutecznie dochodzić naprawienia szkody?

Obowiązek odszkodowawczy

Obowiązek odszkodowawczy

Na jakiej zasadzie domagać się naprawienia wyrządzonej szkody?

Przesłanki odszkodowania za czyn niedozwolony

Przesłanki odszkodowania za czyn niedozwolony

Jakie są przesłanki żądania odszkodowania za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym?

Miarkowanie odszkodowania

Miarkowanie odszkodowania

Czy można obniżyć wysokość odszkodowania z uwagi, że poszkodowany przyczynił się do jej powstania?

Odpowiedzialność za powierzenie czynności

Odpowiedzialność za powierzenie czynności

Na jakich zasadach odpowiada osoba powierzająca wykonanie czynności osobie trzeciej, czy istnieją jakieś możliwości wyłączenia tej odpowiedzialności?

Roszczenie odszkodowawcze

Roszczenie odszkodowawcze

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby powstało roszczenie odszkodowawcze?

Roszczenie negatoryjne a roszczenie odszkodowawcze

Roszczenie negatoryjne a roszczenie odszkodowawcze

Czy roszczenie nagatoryjne obejmuje swoim zakresem również żądanie naprawienia szkody?

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę a odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną za pomocą zwierzęcia

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę a odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną za pomocą zwierzęcia

Czy istnieje różnica między odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez zwierzę, odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez zwierzę użyte przez człowieka?

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę

Jaka jest podstawa domagania się odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzę domowe?

Związek przyczynowo skutkowy jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Związek przyczynowo skutkowy jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Jak należy rozumieć pojęcie związku przyczynowo-skutkowego jako przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej?

Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Jak rozumieć bezprawność jako przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej?

Wina jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Wina jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Jak rozumieć winę jako przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej

Odszkodowanie za zwłokę w przyjęciu świadczenia

Odszkodowanie za zwłokę w przyjęciu świadczenia

Za co dłużnik może żądać odszkodowania, jeżeli wierzyciel zwleka z przyjęciem świadczenia?

Odpowiedzialność rzeczoznawcy za błędy w operacie szacunkowym

Odpowiedzialność rzeczoznawcy za błędy w operacie szacunkowym

Czy w przypadku wykorzystania operatu szacunkowego niezgodnie z celem, dla którego został on sporządzony, można mimo to egzekwować odpowiedzialność wobec rzeczoznawcy, który dopuścił się błędów (...)

Szkoda

Szkoda

Jak scharakteryzować szkodę powstałą przy uszkodzeniu auta?

Odpowiedzialność za szkodę

Odpowiedzialność za szkodę

Jakie są przesłanki odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkodę?

Odszkodowanie za przetrzymywanie firmowego laptopa

Odszkodowanie za przetrzymywanie firmowego laptopa

Czy można żądać odszkodowania za przetrzymywanie firmowego laptopa, chociaż wcześniej nie podejmowano sądowych prób jego odzyskania?

Zwrot składki OC w przypadku uszkodzonego pojazdu

Zwrot składki OC w przypadku uszkodzonego pojazdu

Czy w przypadku uszkodzenia pojazdu można zaprzestać płacenia składek OC i odzyskać już zapłacone?

zasady ustalania wysokości odszkodowania AC i OC

zasady ustalania wysokości odszkodowania AC i OC

Czym różnią się zasady ustalania wysokości odszkodowania w przypadku OC i AC?

szkoda całkowita, uszkodzenie pojazdu

szkoda całkowita, uszkodzenie pojazdu

Jak kształtuje się orzecznictwo sądów w zakresie szkody całkowitej na skutek uszkodzenia pojazdu?

Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu

Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu

W jakiej formie mogę domagać się odszkodowania za uszkodzenie pojazdu mechanicznego?

Odmowa wypłaty odszkodowania OC

Odmowa wypłaty odszkodowania OC

Co zrobić, kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego

Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego

Jaki jest tryb dochodzenia wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego?

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego

Na czym polega umowa ubezpieczenia obowiązkowego?

umowa ubezpieczenia

umowa ubezpieczenia

Na czym polega umowa ubezpieczenia?

Odpowiedzialność kontraktowa

Odpowiedzialność kontraktowa

Jakie są przesłanki odpowiedzialności kontraktowej?

Odpowiedzialność odszkodowawcza za nielegalny pobór energii

Odpowiedzialność odszkodowawcza za nielegalny pobór energii

Jak kształtuje się odpowiedzialność odszkodowawcza za nielegalny pobór energii?

Odszkodowanie a zadośćuczynieine

Odszkodowanie a zadośćuczynieine

Jaka jest różnica między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem?

Warunki uzyskania odszkodowania

Warunki uzyskania odszkodowania

Od czego zależy uzyskanie odszkodowania?

Szkody górnicze

Szkody górnicze

Interesuje mnie zakup działki na obszarze, na którym kiedyś były prowadzone prace podziemne, górnicze.Czy kopalnia ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną nie tylko pracami prowadzonymi na (...)

Odszkodowanie za błąd w dokumencie urzędowy

Odszkodowanie za błąd w dokumencie urzędowy

Jestem w trakcie poszukiwania terenu pod inwestycję budowlaną. Występuję o wuzetki. Jednym z dokumentów do wniosku jest mapa zasadnicza z zaznaczonymi na niej sieciami dostawców mediów. Mapę wydaje (...)

Zalanie mieszkania a kwestia odpowiedzialności za szkodę

Zalanie mieszkania a kwestia odpowiedzialności za szkodę

Na podstawie jakiego przepisu jest rozstrzygana kwestia odpowiedzialności sąsiada za zalanie mojego mieszkania?

Bezprawność na gruncie odpowiedzialności cywilnej za szkodę

Bezprawność na gruncie odpowiedzialności cywilnej za szkodę

Czym jest bezprawność na gruncie odpowiedzialności cywilnej za szkodę?

Wina sprawcy a odpowiedzialność cywilna za szkodę

Wina sprawcy a odpowiedzialność cywilna za szkodę

Jak wygląda kwesta winy przy odpowiedzialności cywilnej za wyrządzona szkodę?

Wyrządzenie szkody przez pracownika a jego odpowiedzialność względem pracodawcy

Wyrządzenie szkody przez pracownika a jego odpowiedzialność względem pracodawcy

Jeśli pracownik wyrządził szkodę pracodawcy, to na jakiej zasadzie on odpowiada i w jakim rozmiarze? Na kim spoczywa ciężar dowodu?

Fałszywe dane a odszkodowanie dla pracodawcy

Fałszywe dane a odszkodowanie dla pracodawcy

Czy pracownik, który dopuścił się sfałszowania danych, które przekazał pracodawcy, a na podstawie których został skierowany na szkolenie, ma obowiązek zwrócić pracodawcy koszty szkolenia?

Brak lokalu zastępczego a odszkodowanie od gminy dla właściciela mieszkania

Brak lokalu zastępczego a odszkodowanie od gminy dla właściciela mieszkania

Kobieta, która wynajmuje ode mnie mieszkanie dostała nakaz eksmisji z sądu, ponieważ nie opłacała czynszu. Otrzymuje ona świadczenia z opieki społecznej. Czy w związku z tym gmina będzie musiała (...)

Konsekwencje nieodśnieżania budynku dla właściciela

Konsekwencje nieodśnieżania budynku dla właściciela

Jestem właścicielem kamienicy w Warszawie. Niestety obecnie mieszkam w innym mieście. Ostatnio napadało sporo śniegu na dach. Co grozi mi za nieodśnieżanie budynku?

Treść odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Treść odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Na czym polega odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy?

Pojęcie krzywdy na gruncie prawa cywilnego

Pojęcie krzywdy na gruncie prawa cywilnego

Jak należy rozumieć pojęcie krzywdy na gruncie prawa cywilnego?

Pojęcie szkody na gruncie prawa cywilnego

Pojęcie szkody na gruncie prawa cywilnego

Co należy rozumieć przez pojęcie szkody na gruncie prawa cywilnego?

Dochodzenie roszczeń wynkających z przestępstwa w procesie cywilnym

Dochodzenie roszczeń wynkających z przestępstwa w procesie cywilnym

Kiedy pokrzywdzony może dochodzić roszczeń wynikających z przestępstwa w procesie cywilnym?

1

2

3

4

5

...

6

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: