Roszczenia za szkodę na parkingu strzeżonym

Pytanie:

"Została zawarta umowa przechowania poprzez przyjęcie samochodu na parking strzeżony. Na parkingu tym samochód został uszkodzony - liczne rysy. Właściciel parkingu odmawia wypłaty odszkodowania jako powód podając odmowę wypłaty odszkodowania z zakładu ubezpieczeniowego, w którym zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Czy właściciel parkingu w tym przypadku ma prawo odmowy wypłaty odszkodowania? Jaki jest termin do wypłaty odszkodowania przez właściciela parkingu poszkodowanemu?"

Odpowiedź prawnika: Roszczenia za szkodę na parkingu strzeżonym

Nie wiemy jaka została zawarta umowa. Czy była to umowa najmu miejsca parkingowego, czy może umowa przechowania. Z treści pytania wynika, że została zawarta umowa przechowania. Zatem dalsza odpowiedź została skonstruowana w oparciu o przepisy dotyczące tej umowy.

Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Umowa zawierana przez właściciela parkingu może zawierać wyłączenia, za co nie będzie właściciel parkingu odpowiadał. Ograniczenia te najczęściej wprowadzane są poprzez różnego rodzaju regulaminy najczęściej uwidocznione na budynku, w którym wydawane są bilety parkingowe (gdzie płaci się za parking). Jeśli umowa zawierała wyłączenie, że przechowujący nie odpowiada za np. zarysowania a jedynie za kradzież, to takie wyłączenie jest skuteczne. Umową bowiem określono zakres odpowiedzialności przechowującego.

Natomiast nie ma żadnego znaczenia dla wypłaty odszkodowania umowa zawarta z ubezpieczycielem. Jeśli ubezpieczyciel wyłączył z umowy ubezpieczenia pewne zdarzenie np. zarysowania, to nie znaczy to jednocześnie, że przechowujący zwolnił się z odpowiedzialności za to zdarzenie, chyba że regulamin takie wyłączenie przewidywał. Z reguły przechowawca odpowiada za szkodę wyrządzoną składającemu na zasadzie winy albo na zasadzie ryzyka, gdy odpowiada także za działania i zaniechania pomocnika (współpracownika). Naprawienie szkody powinno się odbyć niezwłocznie po powstaniu obowiązku jej naprawienia (ustaleniu, że przechowujący odpowiada). Jeśli strona zobowiązana (przechowujący) nie spełnia świadczenia pozostaje jedynie droga sądowa.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika