Odsetki od kary umownej

Pytanie:

"Czy od kary umownej przewidzianej w umowie można naliczać odsetki ustawowe, jeśli tak, to od jakiego terminu (w umowie kwestia terminu uregulowania kary umownej nie jest uregulowana)?"

Odpowiedź prawnika: Odsetki od kary umownej

Odpowiedzialność dłużnika z tytułu kary umownej opiera się na tych samych zasadach co odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Odsetki należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo ustawy, z orzeczenia sądowego lub decyzji innego właściwego organu. Jeżeli w umowie nie zastrzeżono odsetek, wówczas nie można ich żądać. Jeżeli nie uregulowano, kiedy dłużnik powinien świadczyć karę umowną stosuje się ogólne reguły, zgodnie z którymi dłużnik powinien świadczyć niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Musi Pan/Pani wezwać dłużnika do spełniania świadczenia jakim jest kara umowna, jeżeli w umowie nie ma oznaczonego terminu w tym zakresie. Kara umowna ma jednak postać świadczenia pieniężnego, dlatego gdy zobowiązanie dłużnika do zapłaty tej kary stanie się wymagalne (a stanie się wymagalne najczęściej niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do świadczenia), a dłużnik opóźni się ze spełnieniem świadczenia, możliwe jest naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika