e-prawnik.pl Porady prawne

Niewykonanie umowy

20 Artykułów


19 Informacji


215 Pytań i odpowiedzi


89 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Zwrot zadatku - niedostarczenie towaru

  "Prowadzę własną działalność gospodarczą - przyjęłam zamówienie na sprowadzenie sypialni z zagranicy w danym kolorze i pod wymiary przez klienta podane. Przyjęłam na sypialnię zadatek w kwocie 500zł. Termin realizacji był do 4 tygodni. (...)"

  Zwrot zadatku - niedostarczenie towaru
 • Czy jest możliwe odstąpienie od umowy najmu lokalu?

  "Czy jest możliwe odstąpienie od umowy najmu lokalu?"

  Czy jest możliwe odstąpienie od umowy najmu lokalu?
 • Odszkodowanie w umowie

  "W umowie zastrzeżono karę umowną w razie nieterminowego wykonania zobwiązania. Obok zastrzeżono także możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w razie gdyby szkoda powstała po którejkolwiek ze stron była wyższa niż wysokość (...)"

  Odszkodowanie w umowie
 • Wezwanie do zapłaty - przedsiębiorca

  "Wierzyciel (przedsiębiorca) wezwał dłużnika (również przedsiębiorcę) do dobrowolnego spełnienia świadczenia poprzez wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty. W wykazie faktur, do których zapłaty został wezwany dłużnik, znalazły się (...)"

  Wezwanie do zapłaty - przedsiębiorca
 • Następcza niemożliwość świadczenia

  "Art. 475. § 1 k.c. Jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa. Czy przepis ten może być zastosowany do sprawy o podział majątku wspólnego? Jak go należy (...)"

  Następcza niemożliwość świadczenia
 • Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania

  "Jaką odpowiedzialność ponosi strona umowy za nienależyte wykonanie zobowiązania?"

  Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania