Pozew wzajemny - formularz

Pozew wzajemny - formularz "PW"

Zgodnie z art. 505 [2] kodeksu postępowania cywilnego pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach. Pozew powinien być sporządzony na formularzu zgodnym ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym zarówno pozew jak i pozew wzajemny winny zostać sporządzone na urzędowym formularzu. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi brak formalny, którego uzupełnienie musi nastąpić w terminie tygodniowym od dnia otrzymania wezwania sądu. Niniejszy bezpłatny wzór zawiera niewypełniony formularz.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Pozew wzajemny - formularz "PW" - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika