Powództwo wzajemne w sprawie o ustalenie ojcostwa

Pytanie:

Czy w sprawie ustalenie ojcostwa można wnieść powództwo wzajemne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli toczyłoby się postępowanie sądowe o ustalenie ojcostwa, to mężczyzna może wnieść pozew wzajemny. Powództwo wzajemne można wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź oddzielnie, nie później jednak niż na pierwszej rozprawie, albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego. W sprawie o ustalenie ojcostwa można zgłosić powództwo wzajemne o zaprzeczenie macierzyństwa. Pozew taki może zgłosić pozwany, czyli domniemany ojciec. Uwzględnienie powództwa wzajemnego o zaprzeczenie macierzyństwa eliminuje automatycznie ojcostwo pozwanego mężczyzny. Zaprzeczenia macierzyństwa można żądać, jeśli w akcie urodzenia dziecka jest wpisana jako matka kobieta, która dziecka nie urodziła.
W wypadku zgłoszenia pozwu wzajemnego o zaprzeczenie ojcostwa, sąd orzekający powinien rozważyć celowość zawieszenia postępowania o ustalenie ojcostwa, gdyż uwzględnienie pozwu wzajemnego o zaprzeczenie macierzyństwa zwalnia automatycznie sąd od obowiązku dociekania, czy strony współżyły ze sobą w okresie koncepcyjnym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: