Prawo rodzinne: Ustalenie ojcostwa - Porady prawne

Właściwy sąd w sprawie o ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

Jaki sąd jest właściwy w sprawie o ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego?

Konkubinat a władza rodzicielska nad dzieckiem

Matka siedmioletniego dziecka żyje w konkubinacie z mężczyzną, który jest aktualnie w więzieniu. Mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka. Kobieta nie chce być dalej w tym związku. Komu (...)

Ustalenie ojcostwa-gdzie złożyć wniosek?

Obecnie mój syn ma 2 latka. Od narodzin mojego syna, jego ojciec nie chce go uznać za swojego syna. Chciałabym złożyć pozew o ustalenie ojcostwa? Bardzo bym prosiła o wyjaśnienie gdzie taki wniosek (...)

Powództwo wzajemne w sprawie o ustalenie ojcostwa

Czy w sprawie ustalenie ojcostwa można wnieść powództwo wzajemne?

Uznanie ojcostwa przez biologicznego ojca dziecka bez zgody matki

Czy biologiczny ojciec dziecka może żądać uznania jego ojcostwa w sytuacji, gdy matka dziecka i jej mąż nie mają takiej woli?

Zaprzeczenie ustalonego ojcostwa

Czy można "zaprzeczyć" sądownie ustalone ojcostwo po pięciu latach od orzeczenia sądu?

Pełnomocnik w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka

Kto może być pełnomocnikiem w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka?

Kto może wnieść pozew o ustalenie ojcostwa?

Kto może wnieść pozew o ustalenie ojcostwa?

Domniemanie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

Czy w przypadku, gdy rodzice dziecka nie byli małżonkami zachodzi jakiekolwiek domniemanie na rzecz ojcostwa partnera kobiety?

Właściwość sądu w sprawie powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Jaki sąd jest właściwy w sprawie powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa?

Zgłoszenie do akt stanu cywilnego ojca dziecka jako \\\\\\\'nieznanego\\\\\\\'

Jestem w ciąży i nie znam ojca dziecka. Czy mogę w urzędzie stanu cywilnego zgłosić, ze ojciec jest nieznany i poprosić o taką adnotację do akt urodzenia dziecka?

Sądowe ustalenie ojcostwa a zmiana wpisu w akcie urodzenia dziecka

Czy sąd może ustalić ojca dziecka? Co wówczas się stanie z wpisem w aktach stanu cywilnego, jeśli widnieje tam inny mężczyzna niż sąd ustalił?

Cofnięcie pozwu prokuratora złożonego w sprawie o zaprzeczenie pochodzenia dziecka

Czy prokurator może cofnąć wcześniej wniesiony przez siebie pozew w sprawie o zaprzeczenie pochodzenia dziecka?

Obalenie domniemania ojcostwa dziecka, o którym mowa w art. 85 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

W jakich wypadkach może dojść do obalenia domniemania ojcostwa dziecka, o którym mowa w art. 85 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

Uznanie ojcostwa przez ojczyma

Jestem ojcem dziecka poza małżeńskiego, nie uznałem dziecka. Po urodzeniu w 2000 roku nosiło nazwisko matki, następnie matka dziecka w 2004 roku wyszła za mąż i jej mąż uznał moje dziecko i (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika