Zgłoszenie do akt stanu cywilnego ojca dziecka jako \\\\\\\'nieznanego\\\\\\\'

Pytanie:

"Jestem w ciąży i nie znam ojca dziecka. Czy mogę w urzędzie stanu cywilnego zgłosić, ze ojciec jest nieznany i poprosić o taką adnotację do akt urodzenia dziecka?"

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie do akt stanu cywilnego ojca dziecka jako \\\\\\\'nieznanego\\\\\\\'

Zgodnie z art. 40 ust. 1 Prawa o aktach stanu cywilnego akt urodzenia sporządza się na podstawie
pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.

Do aktu urodzenia wpisuje się:

 1) nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka;
2) miejsce i datę urodzenia dziecka;
3) nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, imię (imiona), miejsce i datę urodzenia, miejsce
zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia się dziecka;
4) nazwisko, imię i miejsce zamieszkania zgłaszającego;
5) dane dotyczące zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli sporządzenie aktu następuje na podstawie
zgłoszenia(...).


W opisywanej sytuacji zastosowanie mieć będzie przepis art. 42 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym
Jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa, wpisuje się do aktu urodzenia
dziecka jako imię ojca - imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka, a w braku
takiego wskazania - jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako nazwisko ojca i jego
nazwisko rodowe - nazwisko matki z odpowiednią adnotacją w rubryce „Uwagi".


W żadnym wypadku nie dokonuje się wpisu w akcie urodzenia dziecka „ojciec nieznany". W
doktrynie wskazuje się, że unika się w ten sposób stygmatyzacji dziecka.

Prawo rodzinne także nie posługuje się pojęciem „ojciec nieznany". Kodeks rodzinny i opiekuńczy posługuje się natomiast
pojęciami: domniemanie ojcostwa, sądowe ustalenie ojcostwa, uznanie dziecka.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika