Obalenie domniemania ojcostwa dziecka, o którym mowa w art. 85 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Pytanie:

W jakich wypadkach może dojść do obalenia domniemania ojcostwa dziecka, o którym mowa w art. 85 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Według wytycznych Sądu Najwyższego z 6 grudnia 1952 r., C Prez. 166/52 (OSN 1953, nr II, poz. 31) domniemanie ojcostwa będzie obalone, biorąc rzecz przykładowo, gdy zostanie udowodnione na podstawie opinii biegłych, że pozwany w okresie, na który przypada poczęcie, nie miał zdolności do zapłodnienia albo że ojcostwo jego jest wyłączone wobec wyniku dowodu z badania krwi lub też wskutek zestawienia czasu, w którym pozwany obcował z matką dziecka, ze stanem rozwoju dziecka w chwili urodzenia. Ten ostatni wypadek zachodzi np. wówczas, gdy pozwany obcował z matką dziecka jedynie na 6 miesięcy przed urodzeniem się dziecka, a przy porodzie zostało stwierdzone ponad wszelką wątpliwość, że dziecko urodziło się w takim stopniu rozwoju, jaki może osiągnąć tylko przy normalnym czasie trwania ciąży. Według orzeczenia Sądu Najwyższego z 15 sierpnia 1967 r. (II CR 152/67, LexPolonica nr 299005, OSNCP 1968, nr 4, poz. 9) obalenie domniemania ustalonego w art. 85 par. 2 k.r.o. może nastąpić m.in. na podstawie opinii biegłego co do zestawienia czasu obcowania pozwanego mężczyzny z matką dziecka ze stopniem rozwoju tego dziecka w chwili jego urodzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.1.2014

  Kiedy władza rodzicielska ustaje?

  Przyczyny ustania władzy rodzicielskiej podzielić można na 3 grupy: ustanie z przyczyny naturalnej, ustanie z mocy prawa oraz ustanie na podstawie orzeczenia sądu. Zgodnie z artykułem 92 kodeksu rodzinnego (...)

 • 8.5.2015

  Ustalenie ojcostwa a roszczenia z tym związane

  Ojcostwo mężczyzny jest ustalane ,, automatycznie” w sytuacji, kiedy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, gdyż (...)

 • 13.2.2018

  Filiacja, czyli określenie pochodzenia dziecka od określonych rodziców

  Do powództw o stwierdzenie pochodzenia dziecka od określonych osób zaliczają się: powództwo o ustalenie macierzyństwa, powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa, powództwo (...)

 • 22.9.2016

  Zaprzeczenie ojcostwa - Co jeśli Twój mąż nie jest ojcem dziecka?

  Zaprzeczenie ojcostwa umożliwia małżonkowi wykazanie, iż nie jest on biologicznym ojcem dziecka urodzonego przez jego żonę. Ma ono niezwykle doniosłe znaczenie, bowiem przyjmuje się, że jeżeli (...)

 • 25.5.2018

  Dziecko może się wyprzeć ojczyma...

  Określenie początku biegu terminu do wytoczenia przez pełnoletnie dziecko powództwa o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki niezależnie od daty powzięcia przez to dziecko wiadomości o (...)