Ustalenie ojcostwa-gdzie złożyć wniosek?

Pytanie:

Obecnie mój syn ma 2 latka. Od narodzin mojego syna, jego ojciec nie chce go uznać za swojego syna. Chciałabym złożyć pozew o ustalenie ojcostwa? Bardzo bym prosiła o wyjaśnienie gdzie taki wniosek powinnam złożyć.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niniejszą kwestię reguluje Kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.) i Kodeks rodzinny i opiekuńczy (kro).

Zgodnie z art. 84 kro:

Art. 84. § 1. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

§ 2. Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

§ 3. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje - przeciwko dziecku.

§ 4. W razie śmierci dziecka, które było powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa, ustalenia mogą dochodzić jego zstępni.

Sprawy o ustalenie ojcostwa wytacza się przed sądem rejonowym, zgodnie z przepisem art. 17 pkt 1 k.p.c.

Pozew wnosi się przed sąd pierwszej instancji w którego okręgu pozwany (ojciec) ma miejsce zamieszkania (art. 27 § 1 k.p.c.). Powództwo można wytoczyć także według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (art. 32 k.p.c.) – czyli Pani syna, i tak będzie najprawdopodobniej najlepiej dla Państwa.

Prosimy pamiętać, iż syn sam nie może wnieść sprawy do sądu. Pozew musi być wniesiony przez syna reprezentowanego przez Panią, jako jego przedstawiciela ustawowego, bądź przez Panią jako matkę. Innymi słowy Pani sama może wystąpić z powództwem o ustalenie ojcostwa, może także z takim powództwem wystąpić syn, ale w takiej sytuacji musi być przez Panią reprezentowany i to należy zaznaczyć w pozwie.

W procesie o ustalenie ojcostwa można jednocześnie dochodzić związanych z tym roszczeń majątkowych. Oznacza to, że w pozwie o ustalenie ojcostwa może Pani także żądać zasądzenia od ojca alimentów na dziecko. W takiej sytuacji konieczne byłoby określenie ich wysokości oraz wykazanie tego, w miarę możliwości, dowodami – paragonami, rachunkami etc.

Podsumowując opinię prawną należy wskazać, że konieczne będzie złożenie pozwu do sądu.


Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.10.2017

  Jak uznać ojcostwo w urzędzie stanu cywilnego?

  Nie masz ślubu z kobietą, która urodzi lub urodziła twoje dziecko? Dziecko urodziło się już po rozwodzie? Sprawdź, co zrobić, żeby formalnie zostać jego ojcem.

 • 17.9.2018

  Jak odwołać się od mandatu drogowego?

  Jeśli wystawiono ci mandat drogowy, a masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie, pamiętaj, że jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób (...)

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 29.8.2017

  Becikowe - Jak uzyskać 1000 zł becikowego?

  Jeśli urodziło ci się dziecko, możesz dostać pomoc finansową od państwa - tzw. becikowe. Przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka - w wysokości 1000 (...)

 • 12.8.2016

  Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

  Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko (...)