Ustalenie ojcostwa i alimenty

Pytanie:

Jestem po rozwodzie ze swoją żoną. W trakcie trwania sprawy rozwodowej poznałem kobietę. Był alkohol i jak się później okazało środki psychotropowe przyjmowane przez tę kobietę. Zostałem tak jakby przymuszony do seksu, do którego uprawiania z tą kobietą wcale nie miałem ochoty. Później tłumaczyła się, że był to efekt mieszanki jej leków i alkoholu. Powiedziała również, że możemy bezpiecznie uprawiać seks i nie ma obaw, co do zajścia w ciąże. Po tym spotkaniu chciałem zerwać wszelkie kontakty z tą kobietą, ale ona nie pozwalała mi na to. Komunikowała się ze mną przez komunikator wydzwaniała. Dopuszczała się na mnie szantażu moralnego najpierw prosząc o litość później grożąc samobójstwem. Pozostawałem głuchy na jej prośby. Po dwóch miesiącach poinformowała mnie nagle, że jest w ciąży. Nie uwierzyłem jej, myślałem że nadal prowadzi swoją grę. Chciała pieniądze na usunięcie dziecka. Powiedziałem jej, żeby dała mi spokój i odezwała się, jeśli urodzi dziecko. Ciąża była wysokiego ryzyka ze względu na wiek kobiety 45 lat i stan psychiczny. Obecnie kobieta urodziła dziecko i zada ustalenia sądownie ojcostwa życiu tej kobiety jak się dowiedziałem był i jest inny żonaty mężczyzna, który odwiedza ja systematycznie i prawdopodobnie poinformowała go o dziecku poczętym z nim. Domyślam się, że kobieta chce się zabezpieczyć materialnie na dwa fronty. Nie jestem również pewien czy dziecko poczęte jest moim dzieckiem. Jakie konsekwencje prawne grożą mi w przypadku ustalenia przy pomocy badań genetycznych, że jestem ojcem dziecka? Czuję się wmanewrowany w całą sytuacje jak również wykorzystany seksualnie. Płace dosyć duże alimenty na moje dzieci z mojego małżeństwa. Słyszałem o pewnego rodzaju wyprawce 3-miesiecznej. Czy może ona znaleźć zastosowanie w moim przypadku? Jeśli kobieta nie złoży wniosku do sądu o alimenty czy sprawa przedawnia się po okresie 3 lat od dnia narodzin dziecka?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli dojdzie do ustalenia Pana ojcostwa, w świetle prawa będzie Pan uważany za ojca i będą na Panu spoczywały obowiązki alimentacyjne w stosunku do dziecka. Nie będzie Panu natomiast przysługiwała władza rodzicielska – jest to regułą, gdy następuje sądowe ustalenie ojcostwa. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Sądowe ustalenie ojcostwa

Roszczenia o alimenty przedawniają się z upływem 3 lat, lecz nie od dnia narodzin dziecka. Dziecko przez przynajmniej kilkanaście najbliższych lat będzie potrzebowało środków na utrzymanie. Takie roszczenie staje się wymagalne z chwilą wystąpienia jakiejś potrzeby (np. zakupienia ubrania), a termin przedawnienia biegnie od dnia wymagalności roszczenia. Oczywiście na ogół nie da się tego ustalić z dokładnością do jednego dnia. Jeśli matka dzieci złoży pozew o alimenty, gdy dziecko będzie miało np. 5 lat, to może żądać alimentów za 3 lata wstecz.

Wyprawka, o której Pan pisze uregulowana jest art. 142 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim, jeżeli ojcostwo mężczyzny nie będącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd. Dla uprawdopodobnienia wystarcza na ogół porównanie zaawansowania ciąży, w obecnej chwili, także wieku dziecka z datą współżycia.

Data urodzenia dziecka początkuje trzymiesięczny ustawowy termin do wniesienia powództwa o alimenty, a w przypadku braku uznania dziecka - o ustalenie ojcostwa i alimenty. Jeśli matka dziecka nie złożyłaby w tym czasie pozwu o ustalenie ojcostwa i o alimenty, nabywa Pan wtedy prawo żądania zwrotu przedmiotu zabezpieczenia. Może Pan też w ciągu roku od skończenia przez dziecko trzeciego miesiąca życia żądać odszkodowania.

Zgodnie z art. 197 kodeksu karnego, kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

iwona

9.4.2010 9:37:36

Re: Ustalenie ojcostwa i alimenty

dziecko ma 16 lat do tej pory mial zasądzone alimenty i ma ojca nazwisko teraz ojciec dziecka zalatwil sobie papiery że jest bezplodny mieszka w australi co mam zrobić jest ojcem na 100 procent


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: