Konkubinat a władza rodzicielska nad dzieckiem

Pytanie:

Matka siedmioletniego dziecka żyje w konkubinacie z mężczyzną, który jest aktualnie w więzieniu. Mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka. Kobieta nie chce być dalej w tym związku. Komu prawnie przysługuje opieka nad dzieckiem? Czy po wyjściu z więzienia ojciec może odebrać dziecko matce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Opieka nad dzieckiem przysługuje rodzicom, którym przysługuje władza rodzicielska. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli rodzice w chwili urodzenia dziecka pozostają ze sobą w związku małżeńskim istnieje domniemanie ojcostwa męża matki. W przypadku, gdy rodzice dziecka nie pozostają ze sobą w związku małżeńskim, jedynymi sposobami na ustalenie ojcostwa dziecka są:

W przypadku uznania dziecka przez jego ojca, ojcu co do zasady przysługuje władza rodzicielska (chyba że został jej pozbawiony). Podobnie  w przypadku sądowego ustalenia ojcostwa, ojcu przysługuje władza rodzicielska, aczkolwiek jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Tak więc w przypadku, gdy rodzice dziecka nie pozostawali ze sobą nigdy w związku małżeńskim, ojciec nie uznał dziecka, ani nie miało miejsce sądowe ustalenie ojcostwa, ojcu nie przysługuje władza rodzicielska. Jeżeli ojcu dziecka nie przysługuje władza rodzicielska, nie ma on prawa do opieki nad nim. Jednakże ojciec dziecka może dochodzić ustalenia ojcostwa poprzez uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa. Dopiero po ustaleniu ojcostwa dziecka przez uznanie przez ojca, ojciec dziecka będzie mógł dochodzić swoich praw względem dziecka.

Odnośnie władzy rodzicielskiej, jej treści i zakresu prosimy o zapoznanie się z artykułem znajdującym się w zasobach naszego serwisu: Władza rodzicielska - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.1.2014

  Kiedy władza rodzicielska ustaje?

  Przyczyny ustania władzy rodzicielskiej podzielić można na 3 grupy: ustanie z przyczyny naturalnej, ustanie z mocy prawa oraz ustanie na podstawie orzeczenia sądu. Zgodnie z artykułem 92 kodeksu rodzinnego (...)

 • 19.10.2017

  Konkubinat - życie bez ślubu - skutki prawne

  Nie do rzadkości należą przypadki, gdy kobieta i mężczyzna prowadzą wspólne życie, pomimo, iż nie zawarli ze sobą związku małżeńskiego. Sytuację taką odzwierciedla instytucja konkubinatu. (...)

 • 8.2.2018

  Dobro dziecka decydujące dla uznania obcych orzeczeń o władzy rodzicielskiej

  Sąd Najwyższy - w sprawie o ustalenie, czy orzeczenie sądu państwa obcego podlega uznaniu - stanął na stanowisku, że orzeczenie państwa obcego (w tej sprawie był to wyrok sądu duńskiego), którym (...)

 • 13.6.2013

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej, gdy rodzice żyją osobno

  Zasadą jest, iż władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w takim samym zakresie, bez względu na to, czy są oni małżeństwem bądź czy razem zamieszkują. W sytuacji rozłączenia rodziców (...)

 • 19.10.2009

  Władza rodzicielska - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka

  Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne do samodzielnego prowadzenia swoich spraw. Z tego względu wymaga pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych. Taką pomoc (...)