Zaprzeczenie ustalonego ojcostwa

Pytanie:

Czy można \"zaprzeczyć\" sądownie ustalone ojcostwo po pięciu latach od orzeczenia sądu?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może mieć miejsce tylko w jednym przypadku. A to, jeśli ustalenie ojcostwa następuje poprzez domniemanie pochodzenia dziecka od męża bądź byłego męża matki dziecka. W takim przypadku zostaje on bowiem ujawniony w akcie stanu cywilnego jako ojciec dziecka bez jego woli. Ustalenie, że nie jest on ojcem dziecka może nastąpić wyłącznie w procesie o zaprzeczenie ojcostwa. Powództwo takie może być wytoczone przez ojca, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od chwili, w której dowiedział się o urodzeniu dziecka, przez matkę, w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka, przez samo dziecko w terminie 3 lat od osiągnięcia przez nie pełnoletniości oraz przez prokuratora w każdym czasie.W przypadku opisanym w zapytaniu, ustalenie pochodzenia dziecka nastąpiło poprzez orzeczenie sądu. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa jest zatem niedopuszczalne. Jedyną drogą do zmiany treści prawomocnego orzeczenia jest jego podważenie, np. w drodze skargi o wznowienie postępowania. Jedną z przesłanek wznowienia postępowania jest późniejsze odkrycie nowych okoliczności faktycznych lub dowodów, z których strona nie mogła skorzystać w uprzednim postępowaniu. Fizyczne podobieństwo dziecka jest bez znaczenia. Współczesna wiedza z zakresu genetyki jest już jednak na tyle rozwinięta, że badania DNA pozwalają na stwierdzenie z wysokim prawdopodobieństwem o pochodzeniu dziecka. Fakt, iż obcowanie z matką dziecka miało miejsce przed tzw. okresem koncepcyjnym (przed 300 dniem od urodzenia dziecka) jest natomiast bez znaczenia, gdyż okoliczność ta mogła być powołana w poprzednim postępowaniu. Znaczącą okolicznością jest też trwała bezpłodność domniemanego ojca, o ile da się wykazać, że istniała ona również w okresie domniemanego poczęcia. Trzeba mieć jednak na uwadze dwa obowiązujące terminy. Termin trzech miesięcy od daty dowiedzenie się o okolicznościach stanowiących podstawę do wznowienia postępowania na wniesienie stosownej skargi do sądu oraz termin pięcioletni od daty uprawomocnienia się skarżonego orzeczenia, którego upływ powoduje zasadniczo niedopuszczalność wznowienia postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: