Ustalenie pochodzenia dziecka a ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pytanie:

Czy sąd przy ustaleniu ojcostwa może ograniczyć władzę rodzicielską ojcu? Czy będzie to dokonane w osobnym postępowaniu?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisem art. 93 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej kro) jeżeli wymaga tego
dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu,
ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Dzięki temu
możliwa jest sytuacja, w której sąd ustalając ojcostwo danego mężczyzny nie przyzna mu jednocześnie władzy rodzicielskiej. Będzie miał on jednak prawo do kontaktów z dzieckiem na mocy przepisów art. 113 i następnych kro.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.2.2018

  Dobro dziecka decydujące dla uznania obcych orzeczeń o władzy rodzicielskiej

  Sąd Najwyższy - w sprawie o ustalenie, czy orzeczenie sądu państwa obcego podlega uznaniu - stanął na stanowisku, że orzeczenie państwa obcego (w tej sprawie był to wyrok sądu duńskiego), którym (...)

 • 13.6.2013

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej, gdy rodzice żyją osobno

  Zasadą jest, iż władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w takim samym zakresie, bez względu na to, czy są oni małżeństwem bądź czy razem zamieszkują. W sytuacji rozłączenia rodziców (...)

 • 30.8.2017

  Dobro dzieci ma być jeszcze bardziej chronione

  Sądy rodzinne będą miały obowiązek zawiadamiania prokuratury o sprawach, w których jest zagrożone dobro dziecka i o prowadzonych z urzędu postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej.

 • 12.8.2016

  Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

  Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko (...)

 • 20.3.2017

  Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

  Sąd opiekuńczy może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu. Jest to jedyna przesłanka warunkująca możliwość takiego sądowego ograniczenia (...)