Właściwość sądu w sprawie powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Pytanie:

"Jaki sąd jest właściwy w sprawie powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa?"

Odpowiedź prawnika: Właściwość sądu w sprawie powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Sądem właściwym jest sąd rejonowy, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania (art. 16, 17 pkt 1 i art. 27 § 1 kpc). Sprawa podlega rozpoznaniu w trybie odrębnego postępowania procesowego unormowanego w art. 453-458 kpc. Odpis pozwu doręcza się prokuratorowi i zawiadamia się go o terminach rozprawy (art. 457 kpc).

Od wydanego wyroku przysługuje apelacja do sądu okręgowego (art. 367 § 2 kpc), a od wyroku sądu okręgowego - skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego (art. 398[1] § 1 kpc).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika