Pozew o zapłatę zaległych wynagrodzeń

Pytanie:

Zakład pracy, który jest w stanie likwidacji, zalega z wypłatą wynagrodzeń. Obecnie jestem w okresie zatrudnienia. Chcę złożyć do sądu pracy pozew o wypłatę zaległych wynagrodzeń. Czy muszę przed złożeniem pozwu dokonać takich czynności, jak wezwanie do zapłaty itp.? Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pracownik może dochodzić od pracodawcy na drodze sądowej zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli wysokość zaległego wynagrodzenia za pracę nie przekracza 10.000 zł, pracownik winien złożyć pozew na urzędowym formularzu (dostępnym w biurach podawczych sądów oraz na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie serwisu e-prawnik.pl Pozew w postępowaniu cywilnym - formularz "P"). W sytuacji, gdy pracownik dochodzi kwoty wyższej, niż podana, nie ma potrzeby wypełniania formularza. W treści pozwu pracownik może wnioskować o wydanie przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie zobowiązują jednak pracownika do załączenia do pozwu pisemnego wezwania pracodawcy do zapłaty zaległych należności na rzecz pracownika (jest tak np. w postępowaniu w sprawach gospodarczych), stąd pracownik nie ma takiego obowiązku. Do pozwu należy dołączyć jednak umowę o pracę i inne posiadane przez pracownika dokumenty stanowiące dowód braku zapłaty wynagrodzenia pracownikowi.

Postępowanie sądowe w sprawach pracowniczych wolne jest co do zasady od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, chyba że pracownik wnosi apelację, zażalenie, skargę kasacyjną i skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - wówczas obowiązany jest wnieść opłatę podstawową w wysokości 30 zł. Chyba że roszczenie przewyższa 50 000 zł, wtedy wnosi się opłatę stosunkową.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.1.2019

  Nie będzie naliczania odsetek od zaległych odsetek

  Dzięki zmianie w Kodeksie cywilnym, nie będzie nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie naliczania odsetek od zaległych odsetek. 

 • 5.10.2016

  Do którego sądu złożyć pozew o zapłatę?

  Dochodząc swojej należności, musimy oprócz zebrania odpowiednich dowodów, sformułować odpowiednie zapisy w pozwie. Jednym z najistotniejszych jego elementów, jest wskazanie Sądu (...)

 • 5.2.2015

  Średnia krajowa - ile wynosi?

  Ile wynosi średnia krajowa netto za ubiegły rok i jak jest ona obliczana? W których województwach zarabia się najwięcej, a gdzie jest największe bezrobocie? Odpowiadamy na wszystkie (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 29.9.2018

  Instytucje kredytowe nie będą pobierały odsetek od zaległych odsetek?

  Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Propozycja ta zakłada usunięcie z naszego systemu prawnego wyjątku od zakazu anatocyzmu zawartego w art. (...)