e-prawnik.pl Porady prawne

Wymagalność wierzytelności

Pytanie:

Co to są wierzytelności wymagalne, a co to są wierzytelności niewymagalne?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wymagalność wierzytelności

Wierzytelność jest/staje się wymagalna z upływem terminu jej płatności. Wymagalność wierzytelności pozwala wierzycielowi na skierowanie do dłużnika prawnie skutecznego żądania zapłaty, jak również na dochodzenie należności przed sądem. Wierzytelność niewymagalna to ta, której termin płatności jeszcze nie nadszedł. Od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin płatności można naliczać odsetki za opóźnienie.

Potrzebujesz porady prawnej?