Prawo cywilne: Niewykonanie umowy - Porady prawne

Zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych

Jestem fryzjerem, chciałbym przedstawiać klientom do podpisania przed wykonaniem fryzury, pismo w którym zrzekaliby się roszczeń o odszkodowanie/ zadośćuczynienie albo zobowiązywaliby do niewytaczania (...)

Odsetki od kary umownej

Czy od kary umownej przewidzianej w umowie można naliczać odsetki ustawowe, jeśli tak, to od jakiego terminu (w umowie kwestia terminu uregulowania kary umownej nie jest uregulowana)?

Kupno działki obciążonej hipoteką

Jak najbezpieczniej kupić działkę, która w księdze wieczystej jest obciążona długiem? Propozycja sprzedającego jest następująca: Sprzedający przedłoży u notariusza w dniu podpisania umowy (...)

Zwrot zadatku - niedostarczenie towaru

Prowadzę własną działalność gospodarczą - przyjęłam zamówienie na sprowadzenie sypialni z zagranicy w danym kolorze i pod wymiary przez klienta podane. Przyjęłam na sypialnię zadatek (...)

Czy jest możliwe odstąpienie od umowy najmu lokalu?

Czy jest możliwe odstąpienie od umowy najmu lokalu?

Nienależyte wykonanie umowy

Czym jest nienależyte wykonanie umowy w rozumieniu prawa cywilnego?

Odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy

Jak kształtuje się odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy?

Forma odstąpienia od umowy

W jakiej formie powinno być sporządzone odstąpienie od umowy?

Odpowiedzialność kontraktowa

Jakie są przesłanki odpowiedzialności kontraktowej?

Odmowa przyjęcia korespondencji przez adresata

Adresat oficjalnie odmówił przyjęcia wezwania do zapłaty od innej osoby prywatnej za dzierżawę gruntu. Grunt dzierżawiony jest przez 3 osoby, dwie odebrały wezwania do zapłaty. Jak traktować (...)

Zerwanie umowy a kara umowna

Zawarłem umowę z podwykonawcą, który następnie zerwał umowę, zaprzestając czynności, do których był zobowiązany. Co mogę w związku z tym zrobić? Mogę domagać się zapłaty kary umownej?

Nieprawidłowy zabieg sterylizacji a odpowiedzialność weterynarza

Na jakiej podstawie może odpowiadać weterynarz za nieprawidłowe wykonanie zabiegu sterylizacji ?

Odpowiedzialność za wady stolarki okiennej

Mężczyzna zakupił nowe okna. Okna okazały się wadliwe, a reklamacja u producenta nieskuteczna. W związku z tym, mężczyzna złożył przeciwko niemu w sądzie pozew o zapłatę kwoty jaką wydał (...)

Eksmisja przy umowie najmu okazjonalnego

Jestem właścicielem lokatorskiego mieszkania spółdzielczego, które chcę wynająć. Zależy mi, aby w umowie najmu lokalu, która podpisze, znalazł sie akt notarialny sporządzony w obecności notariusza, (...)

Prawo zastawu na pojazdach pozostawionych w hotelu

Prowadzę pensjonat (wynajem pokoi). Jeden z klientów zostawił na terenie hotelu skuter wraz z dokumentami. Opuścił pensjonat nie rozliczając się za opłaty. Próbowaliśmy się kontaktować z klientem (...)

Przygotowanie wezwania do zapłaty

Dnia 16.07. odstawiłem auto do znajomego mechanika. Mechanik miał wymienić sprzęgło oraz świece w moim aucie. Wcześniej korzystałem z usług tego mechanika i nie miałem zastrzeżeń. Dnia 21.07 (...)

Zlecenie zadania innemu podwykonawcy

Wykonuję na rzecz klienta określoną dokumentację. Umowę faktycznie wykonuje mój podwykonawca, który nie dochowuje terminów. Chciałbym go zmienić na innego, ale ten drugi jest droższy więc różnicę (...)

Rozłożenie długu na raty przez wierzyciela

Czy można pertraktować z wierzycielami o rozłożenie na raty długu i zaniechanie przez niego pobierania odsetek od kwoty sporu? Jeżeli można, to na podstawie jakich artykułów prawnych i jak napisać (...)

Odwołanie rezerwacji

Dzień Dobry. 22.10.2009 w biurze podróży X dokonałem przez Internet rezerwacji wyjazdu na narty w terminie 12.12.2009. W dniu 26.10.2009 ze względów osobistych byłem zmuszony odwołać zamówioną (...)

Niewykonanie umowy najmu

Zawarłem ze Spółdzielnia Mieszkaniowa umowę najmu na czas oznaczony minimum 5 lat. Po trzech latach najmu zostałem wyrzucony bez zachowania trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia. W dodatku zostało (...)

Wymagalność wierzytelności

Co to są wierzytelności wymagalne, a co to są wierzytelności niewymagalne?

Wypowiedzenie umowy w razie zwłoki z zapłatą

Firma X podpisała z naszą firmą umowę na dostawę towarów w latach 2009-2010 (dostawa towarów ma następować partiami stosownie do potrzeb Firmy X). Firma X zobowiązała się w umowie zapłacić (...)

Ile wynosi okres odpowiedzialności dewelopera za wady fizyczne np.lokalu użytkowego ?

W dniu 26.02.2007 dokonaliśmy w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej zakupu lokalu użytkowego o powierzchni 100,12 m.kw. Sprzedawca ( Deweloper ) w podpisanym przez nas akcie notarialnym (...)

Zwrot dwukrotności zaliczki.

Kontrahent otrzymał zaliczką na poczet wykonania usługi. W związku z niewywiązaniem się firmy z realizacji prac umowa została zerwana. Czy można dochodzić od firmy zwrotu dwukrotnej wartości (...)

Porozumienie z dłużnikiem w trakcie egzekucji

Wierzyciel złożył do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty w stosunku do dłużnika, bo ten nie uregulował kilku faktur. Nakaz taki został wydany, opatrzony klauzulą natychmiastowej wykonalności, (...)

Rezerwacja pokoju w hotelu i nie stawienie się

Czy można wyciagnąć konsekwencje wobec osoby, która dokonuje rezerwacji samochodu lub pokoju w hotelu. Potwierdza taką rezerwacje mailem a potem z głupoty lub dla żartu nie pojawia się w umówionym (...)

Wypowiedzenie najmu rzeczy ruchomej

Firma ma umowę najmu na tablicę reklamową na czas oznaczony i dłuższy czas nie płaci czynszu najmu. Po jakim okresie nie płacenia można wypowiedzieć umowę najmu zawartą na czas oznaczony, nie (...)

Skutki niewykonania umowy o dzieło

W umowie wykonawca zobowiązał się do wykonania projektu aranżacji wnętrza. Określono w niej termin wykonania oraz kwotę zaliczki którą klient przelał wykonawcy. Minął termin, wykonawca nie (...)

Przedawnienie roszczenia o zwrot zaliczki

Na podstawie faktury proforma klient dokonał przedpłaty - zaliczki na konto kontrahenta, tytułem dostawy brykietu. Faktura proforma została wystawiona dnia 07.11.2006 r. a data sprzedaży na fakturze (...)

Uszkodzony towar - odstąpienie od umowy

Otrzymałem przesyłką kurierską od osoby prywatnej używany mebel. Niestety dotarł uszkodzony. Wysyłający zgodził się, iż stan odebranego mebla różni się od wysłanego(zdjęcia przed wysyłką (...)

Kara za uszkodzenie licznika

Sprawa dotyczy decyzji o nałożeniu kary przez X za działania mające na celu uszkodzenie czy ingerencję wewnątrz zainstalowanego w moim lokalu mieszkaniowym licznika poboru energii elektrycznej i (...)

Pożyczka bez umowy pisemnej

Udzieliłam pożyczki w kwocie 20 000zł. Niestety, nie została zawarta umowa pożyczki na piśmie, nie został też sporządzony żaden inny dokument. Aktualnie nie mogę odzyskać pożyczonych pieniędzy. (...)

Cesja wierzytelności jako spłata długu

Klient jest nam dłużny za materiały budowlane. Sprawa została skierowana na drogę sądową. Na razie nie mamy nakazu zapłaty z sądu. Pozwany zaproponował spłatę zaległości poprze cesję, tj. (...)

Kara umowna, odstąpienie, wykonanie zastępcze

Podpisałem z wykonawcą umowę, zgodnie z którą miał on wykonać określone prace (wykonanie, montaż i malowanie balustrady na taras i schody domu) w terminie do 15.09.2007. W przypadku zwłoki w (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika

Mocodawca właścicielka firmy ustanowiła pełnomocnika w osobie swojego męża, który w oparciu o pełnomocnictwo ogólne miał umocowanie w banku i kierował w jej imieniu firmą. Do mnie zwróciła (...)

Roszczenia regresowego dłużników solidarnych

W związku z nieuregulowanymi płatnościami kontrahent wniósł do sądu sprawę o wydanie nakazu zapłaty, ale pominął jednego ze wspólników, który w międzyczasie ze spółki wystąpił. W czasie, (...)

Rekojmia miedzy przedsiębiorcami

Jest to pytanie odnoszące się bezpośrednio do poprzednio zadanego pytania - spółka z o. o. kupiła monitor, a gwarant nie oddaje go juz ponad 2 miesiące, wiec spółka z o. o pyta od kogo może domagać (...)

Niedotrzymanie terminu spłaty pożyczki w ratach

Mam przed sobą oświadczenie dłużnika, w którym potwierdza on udzielenie mu pożyczki w wysokości 5 tys. zł. i oświadcza, że będzie spłacał tę pożyczkę począwszy od października 2006 r., (...)

Nienależyte wykonanie umowy najmu

Telefonicznie zamawiałam pokój z łazienką do wynajęcia w prywatnym domu. Zgodnie z umową wysłałam wcześniej 150 zł zaliczki (mam potwierdzenie przesłania). Po przyjeździe na miejsce okazało (...)

Wstrzymanie spełnienia świadczenia wzajemnego

Znajomy zawarł z hurtownikiem umowę zlecenia, na podstawie której miał rozwozić towar do klientów hurtowni. Rozliczenia miały następować na koniec każdego miesiąca na podstawie zestawienia tras. (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika