Niewykonanie umowy

Zwrot zadatku - niedostarczenie towaru

Zwrot zadatku - niedostarczenie towaru

Prowadzę własną działalność gospodarczą - przyjęłam zamówienie na sprowadzenie sypialni z zagranicy w danym kolorze i pod wymiary przez klienta podane. Przyjęłam na sypialnię zadatek (...)

Czy jest możliwe odstąpienie od umowy najmu lokalu?

Czy jest możliwe odstąpienie od umowy najmu lokalu?

Czy jest możliwe odstąpienie od umowy najmu lokalu?

Odszkodowanie w umowie

Odszkodowanie w umowie

W umowie zastrzeżono karę umowną w razie nieterminowego wykonania zobwiązania. Obok zastrzeżono także możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w razie gdyby szkoda powstała po którejkolwiek (...)

Wezwanie do zapłaty - przedsiębiorca

Wezwanie do zapłaty - przedsiębiorca

Wierzyciel (przedsiębiorca) wezwał dłużnika (również przedsiębiorcę) do dobrowolnego spełnienia świadczenia poprzez wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty. W wykazie faktur, do których (...)

Następcza niemożliwość świadczenia

Następcza niemożliwość świadczenia

Art. 475. § 1 k.c. Jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa. Czy przepis ten może być zastosowany (...)

Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania

Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania

Jaką odpowiedzialność ponosi strona umowy za nienależyte wykonanie zobowiązania?

Następstwa niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

Następstwa niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

Jakie są następstwa niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania?

Zadatek a odstąpienie od umowy

Zadatek a odstąpienie od umowy

Czy zastrzeżony zadatek umożliwia odstąpienie od umowy?

Odpowiedzialność z tytułu zadatku

Odpowiedzialność z tytułu zadatku

Czy odpowiedzialność z tytułu zadatku jest uzależniona od winy?

Skutki odstąpienia od umowy wzajemnej

Skutki odstąpienia od umowy wzajemnej

Jaki skutki pociąga za sobą odstąpienie od umowy wzajemnej?

Odstąpienie od umowy wzajemnej

Odstąpienie od umowy wzajemnej

Kiedy w razie zwłoki wykonawcy można odstąpić od umowy wzajemnej?

Nienależyte wykonanie umowy

Nienależyte wykonanie umowy

Czym jest nienależyte wykonanie umowy w rozumieniu prawa cywilnego?

Odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy

Odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy

Jak kształtuje się odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy?

Dowód na fakt odstąpienia od umowy

Dowód na fakt odstąpienia od umowy

W jakich wypadkach może zostać przeprowadzony dowód ze świadków na fakt odstąpienia od umowy zawartej w formie pisemnej?

Forma odstąpienia od umowy

Forma odstąpienia od umowy

W jakiej formie powinno być sporządzone odstąpienie od umowy?

Odpowiedzialność kontraktowa

Odpowiedzialność kontraktowa

Jakie są przesłanki odpowiedzialności kontraktowej?

Odmowa przyjęcia korespondencji przez adresata

Odmowa przyjęcia korespondencji przez adresata

Adresat oficjalnie odmówił przyjęcia wezwania do zapłaty od innej osoby prywatnej za dzierżawę gruntu. Grunt dzierżawiony jest przez 3 osoby, dwie odebrały wezwania do zapłaty. Jak traktować (...)

Wina umyślna dłużnika za nienalezyte wykonanie zobowiązania

Wina umyślna dłużnika za nienalezyte wykonanie zobowiązania

Kiedy można przyjąć, ze dłużnik ponosi winę umyślną za nienależyte wykonanie zobowiązania?

Niedbalstwo dłużnika przy wykonywaniu zobowiązania

Niedbalstwo dłużnika przy wykonywaniu zobowiązania

W jakich wypadkach przyjąć należy, że dłużnik dopuścił się niedbalstwa przy wykonywaniu zobowiązania?

Odpowiedzialność tłumacza za nienależyte wykonanie zobowiązania

Odpowiedzialność tłumacza za nienależyte wykonanie zobowiązania

Jak wygląda odpowiedzialność tłumacza przysięgłego w przypadku nienależytego wykonania zobowiązań?

Zerwanie umowy a kara umowna

Zerwanie umowy a kara umowna

Zawarłem umowę z podwykonawcą, który następnie zerwał umowę, zaprzestając czynności, do których był zobowiązany. Co mogę w związku z tym zrobić? Mogę domagać się zapłaty kary umownej?

Odpowiedzialność dłużnika za nienależyte wykonanie zobowiązania a rodzaj winy

Odpowiedzialność dłużnika za nienależyte wykonanie zobowiązania a rodzaj winy

Czy odpowiedzialność dłużnika za nienależyte wykonanie zobowiązania jest uzależniona od przyjęcia, że ponosi on w danym przypadku winę umyślną? Czy w przypadku przyjęcia po jego stronie nieumyślności, (...)

Reklamacja a niemożność naprawienia wad

Reklamacja a niemożność naprawienia wad

Złożyłem reklamację na pewien towar. Wykonawca jednak stwierdził, iż naprawić towaru nie może, ponieważ nie da się tego uczynić. Czy wspomniany wykonawca może tak postąpić? Jakie przysługują (...)

Żądanie zwrotu zapłaconej ceny za towar z wadami prawnymi

Żądanie zwrotu zapłaconej ceny za towar z wadami prawnymi

Zakupiłam towar z wadą prawną, odesłałam go żądając zwrotu zapłaconej ceny. Czy mogłam tak postąpić?

Umowa przedwstępna przeniesienia własności mieszkania a brak jej realizacji

Umowa przedwstępna przeniesienia własności mieszkania a brak jej realizacji

Zawarłam umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego. Teraz sprzedający mieszkanie nie chce zrealizować umowy. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Chyba wiąże go taka umowa przedwstępna?

Nieprawidłowy zabieg sterylizacji a odpowiedzialność weterynarza

Nieprawidłowy zabieg sterylizacji a odpowiedzialność weterynarza

Na jakiej podstawie może odpowiadać weterynarz za nieprawidłowe wykonanie zabiegu sterylizacji ?

Treść pojęcia nienależyte wykonanie umowy

Treść pojęcia nienależyte wykonanie umowy

Co rozumie się przez pojęcie ?nienależyte wykonanie umowy??

Żądanie zwrotów kosztów windykacji

Żądanie zwrotów kosztów windykacji

Najemca lokalu zalegał z opłatą za czynsz około 20dni. Umowa najmu skonstruowana jest w ten sposób, że wynajmujący może zażądać opuszczenia lokalu jeżeli najemca zalega dłużej niż 40 dni. (...)

Zwłoka z wykonaniem remontu przy braku pisemnej umowy

Zwłoka z wykonaniem remontu przy braku pisemnej umowy

Co zrobić gdy wykonawca zwleka z wykonaniem remontu? Czy mogę domagać się obniżenia ceny? Niestety nie zawarłem pisemnej umowy...

Korzyści umowy zawartej pisemnie

Korzyści umowy zawartej pisemnie

Jakie korzyści wynikają z umowy zawartej w formie pisemnej?

Treść umów o dostawę i wytwarzanie produktu

Treść umów o dostawę i wytwarzanie produktu

Co powinny zawierać zwyczajowo umowy na dostawę i wytwarzanie produktu zawierane pomiędzy podmiotami gospodarczymi?

Odpowiedzialność za wady stolarki okiennej

Odpowiedzialność za wady stolarki okiennej

Mężczyzna zakupił nowe okna. Okna okazały się wadliwe, a reklamacja u producenta nieskuteczna. W związku z tym, mężczyzna złożył przeciwko niemu w sądzie pozew o zapłatę kwoty jaką wydał (...)

Eksmisja przy umowie najmu okazjonalnego

Eksmisja przy umowie najmu okazjonalnego

Jestem właścicielem lokatorskiego mieszkania spółdzielczego, które chcę wynająć. Zależy mi, aby w umowie najmu lokalu, która podpisze, znalazł sie akt notarialny sporządzony w obecności notariusza, (...)

Zaległości czynszowe a wypowiedzenie najmu

Zaległości czynszowe a wypowiedzenie najmu

Wynajmuję mieszkanie. Najemca nie zapłacił czynszów za wrzesień i październik. Termin zapłaty czynszu ustalony jest na 5-go każdego miesiąca. Czy niezapłacenie czynszu przez najemcę za listopad, (...)

Odzyskanie pojazdów czy długu?

Odzyskanie pojazdów czy długu?

Spółka sprzedała osobie fizycznej dwa pojazdy. W obu przypadkach została zawarta umowa kupna sprzedaży oraz została wystawiona faktura VAT, które nabywca podpisał. Umowa zawierała zapis : \"2.3 (...)

Prawo zastawu na pojazdach pozostawionych w hotelu

Prawo zastawu na pojazdach pozostawionych w hotelu

Prowadzę pensjonat (wynajem pokoi). Jeden z klientów zostawił na terenie hotelu skuter wraz z dokumentami. Opuścił pensjonat nie rozliczając się za opłaty. Próbowaliśmy się kontaktować z klientem (...)

Przygotowanie wezwania do zapłaty

Przygotowanie wezwania do zapłaty

Dnia 16.07. odstawiłem auto do znajomego mechanika. Mechanik miał wymienić sprzęgło oraz świece w moim aucie. Wcześniej korzystałem z usług tego mechanika i nie miałem zastrzeżeń. Dnia 21.07 (...)

Zlecenie zadania innemu podwykonawcy

Zlecenie zadania innemu podwykonawcy

Wykonuję na rzecz klienta określoną dokumentację. Umowę faktycznie wykonuje mój podwykonawca, który nie dochowuje terminów. Chciałbym go zmienić na innego, ale ten drugi jest droższy więc różnicę (...)

Czy niewydanie maszyny przez wykonawcę skutkuje odpowiedzialnością finansową dla niego?

Czy niewydanie maszyny przez wykonawcę skutkuje odpowiedzialnością finansową dla niego?

Rok temu zamówiłam w polskiej firmie zbudowanie specjalistycznej maszyny. Zgodnie z umową zapłaciłam za nią w całości w ratach. Do tej pory maszyna nie została mi wydana. Firma na moje wezwania (...)

Rozłożenie długu na raty przez wierzyciela

Rozłożenie długu na raty przez wierzyciela

Czy można pertraktować z wierzycielami o rozłożenie na raty długu i zaniechanie przez niego pobierania odsetek od kwoty sporu? Jeżeli można, to na podstawie jakich artykułów prawnych i jak napisać (...)

Przepadek zaliczki

Przepadek zaliczki

Jak się ma wobec prawa sytuacja kiedy firma A zamówiła towar w firmie B po czym zapłaciła tylko małą cześć (zaliczkę). Firma B na podstawie braku zapłaty nie wydala towaru pomimo, że faktura (...)

Niewypłacalność a roszczenia wobec banku

Niewypłacalność a roszczenia wobec banku

Załóżmy, że ktoś otrzyma kolejno w kilku bankach pożyczki z których miesięczne raty do płacenia łącznie przewyższają wysokość jego miesięcznych dochodów. Czy takie niedopatrzenie ze strony (...)

Problem z byłym właścicielem

Problem z byłym właścicielem

Chciałbym zapytać co zrobić jeżeli były właściciel gruntu, po podpisaniu aktu notarialnego, nie chce zabrać swoich rzeczy? Nadmienię, że umowa opiewała tylko na grunt i zabudowania. W budynku (...)

Niewykonanie umowy przez szkołę

Niewykonanie umowy przez szkołę

W 2007 roku rozpoczęłam naukę w szkole prywatnej i podpisałam umowę pomiędzy mną a szkołą . Po 3 roku wybiera się specjalność, ja wybrałam już w 2007 roku ( bo taki był wymóg i jest ta (...)

Odwołanie rezerwacji

Odwołanie rezerwacji

Dzień Dobry. 22.10.2009 w biurze podróży X dokonałem przez Internet rezerwacji wyjazdu na narty w terminie 12.12.2009. W dniu 26.10.2009 ze względów osobistych byłem zmuszony odwołać zamówioną (...)

Przedawnienie roszczeń działalności gospodarczej

Przedawnienie roszczeń działalności gospodarczej

Firma działająca jako spółka cywilna otrzymała wezwanie do zapłaty na podstawie umowy cesji wierzytelności na kwotę 2897,05 zł według załączonego zestawienia. Wynika z niego, iż nie zapłaciliśmy (...)

Niewykonanie umowy najmu

Niewykonanie umowy najmu

Zawarłem ze Spółdzielnia Mieszkaniowa umowę najmu na czas oznaczony minimum 5 lat. Po trzech latach najmu zostałem wyrzucony bez zachowania trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia. W dodatku zostało (...)

Wymagalność wierzytelności

Wymagalność wierzytelności

Co to są wierzytelności wymagalne, a co to są wierzytelności niewymagalne?

Wypowiedzenie umowy w razie zwłoki z zapłatą

Wypowiedzenie umowy w razie zwłoki z zapłatą

Firma X podpisała z naszą firmą umowę na dostawę towarów w latach 2009-2010 (dostawa towarów ma następować partiami stosownie do potrzeb Firmy X). Firma X zobowiązała się w umowie zapłacić (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne