Wstrzymanie spełnienia świadczenia wzajemnego

Pytanie:

"Znajomy zawarł z hurtownikiem umowę zlecenia, na podstawie której miał rozwozić towar do klientów hurtowni. Rozliczenia miały następować na koniec każdego miesiąca na podstawie zestawienia tras. Termin płatności wynosił 21 dni. Po pisemnym zatwierdzeniu pracy w pierwszym miesiącu znajomy wystawił fakturę. Potem doszło do pewnych niesnasek dotyczących wielkości przewożonego towaru i rozplanowania tras. Znajomy twierdził, że to wykracza poza treść umowy i jego możliwości, natomiast kontrahent że nie. Znajomy nie wykonał kilku kursów. Kiedy nadszedł termin płatności, kontrahent nie zapłacił i stwierdził, że znajomy nie wykonuje umowy w należyty sposób, więc wstrzymuje mu przelew do czasu właściwego wykonania zobowiązania. Niezależnie od tego kto może mieć rację co do treści umowy (rodzaje tras i wielkość załadunku), czy strona może wstrzymać swoje świadczenie pieniężne za ten miesiąc, w którym umowa była wykonana w sposób należyty, jeśli w następnym okresie druga strona narusza warunki umowy?"

Odpowiedź prawnika: Wstrzymanie spełnienia świadczenia wzajemnego

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że strony zawarły umowę stałego zlecenia świadczenia usług. Rozliczenia stron miały następować co miesiąc po zatwierdzeniu przez wierzyciela (właściciela hurtowni) wykonanych czynności. Skoro wierzyciel nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń, przyjął fakturę wystawioną przez zleceniobiorcę, należy przyjąć że zatwierdził wykonane przez zleceniobiorcę czynności. Skoro więc po przyjęciu wykonanego przez zleceniobiorcę zobowiązania, zleceniodawca spóźnia się ze spełnieniem swojego świadczenia wzajemnego (zapłata faktury) we właściwym terminie (21 dni od przedstawienia faktury do zapłaty), zleceniodawca popada w zwłokę.

Fakt że zleceniodawca nie zatwierdził czynności wykonanych przez zleceniobiorcę w kolejnym okresie rozliczeniowym, nie uprawnia go do wstrzymania się z zapłatą za czynności wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym. Jedynym uprawnieniem zleceniodawcy jest wstrzymanie się z zapłatą za czynności wykonane przez zleceniobiorcę, co do których zleceniodawca ma jakiekolwiek zastrzeżenia, do czasu prawidłowego wykonania zobowiązania przez zleceniobiorcę. Zleceniodawca nie ma natomiast prawa wstrzymać się z zapłatą za czynności wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych.

Zleceniobiorca może skutecznie domagać się od zleceniodawcy zapłaty wynagrodzenia za przyjęte faktury w terminie płatności, a jeśli termin płatności juz minął, zleceniobiorca może domagać się od zleceniodawcy zapłaty odsetek ustawowych. Jeśli w umowie zastrzeżone były odsetki umowne, może domagać się zapłaty odsetek umownych.Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika