e-prawnik.pl Porady prawne

Czy jest możliwe odstąpienie od umowy najmu lokalu?

Pytanie:

Czy jest możliwe odstąpienie od umowy najmu lokalu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czy jest możliwe odstąpienie od umowy najmu lokalu?

25.7.2013

Na ten temat wypowiadał się już Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 12 sierpnia 2004 r. (I ACa 299/?04), zgodnie z treścią którego:

„Artykuł 664 § 2 k.c. o odpowiedzialności za wady rzeczy najętej wyłącza zastosowanie ogólnych przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej z uwagi na to, że stosunek najmu jest zobowiązaniem trwałym, czyli ciągłym, a rozwiązanie takiego stosunku z natury rzeczy może nastąpić ze skutkiem ex nunc, a nie ex tunc, jak ma to miejsce przy odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy na podstawie ogólnych przepisów o odstąpieniu od umowy jest więc tylko możliwe jedynie przed realizacją umowy, tj. przed wydaniem rzeczy najemcy.

 

Z powyższego orzeczenia wynika, że stosunek najmu z uwagi na jego naturę może zostać rozwiązany zasadniczo jedynie ze skutkiem ex nunc, który jest właściwy dla wypowiedzenia. Odstąpienie na podstawie ogólnych przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej dopuszczalne jest jedynie przed wydaniem najemcy przedmiotu najmu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ