Odwołanie rezerwacji

Pytanie:

Dzień Dobry. 22.10.2009 w biurze podróży X dokonałem przez Internet rezerwacji wyjazdu na narty w terminie 12.12.2009. W dniu 26.10.2009 ze względów osobistych byłem zmuszony odwołać zamówioną rezerwację. Obecnie biuro podróży X domaga się zapłaty 604 zł. Przy dokonywaniu zakupów przez Internet można zamówioną usługę lub towar zwróci w ciągu 10 dni, bez żadnych konsekwencji. Czy takie prawo istnieje i czy dotyczy też tej sytuacji? Rezerwację dokonałem w Polsce. Na stronie internetowej biura podróży X. Rezerwację odwołałem e-mailem, telefonicznie i e-mailem wysłałem potwierdzenie rezygnacji.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W opisywanym przypadku zastosowanie znajdzie ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Przedstawiony przez Pana opis zawarcia umowy wskazuje, iż została zawarta tzw. umowa na odległość, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy. W takim przypadku konsument, na mocy art. 7. ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Jednak zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 niniejszej ustawy jeśli chodzi o świadczenia w ściśle określonym zakresie, usługi w zakresie zakwaterowania, transportu, rozrywek i  gastronomii, a za takie świadczenie należy uznać wykupioną przez Pana wycieczkę, wtedy prawo odstąpienia zastrzeżone na rzecz konsumenta jest wyłączone.

W takim wypadku nie mogło dojść do rozwiązania umowy (przez odstąpienie). W związku z powyższym, iż nie wykonał Pan swojej części umowy a należy założyć, iż biuro podróży zaoferowało wykonanie, to biuro podróży będzie miała do Pana skuteczne roszczenie odszkodowawcze z tytułu niewykonania umowy. Tytułem odszkodowania będzie mogło żądać zapłaty wartości zamówionej wycieczki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY