Skutki niewykonania umowy o dzieło

Pytanie:

"W umowie wykonawca zobowiązał się do wykonania projektu aranżacji wnętrza. Określono w niej termin wykonania oraz kwotę zaliczki którą klient przelał wykonawcy. Minął termin, wykonawca nie wykonał umowy i nie zanosi się na to, aby ja wykonał. Czy klient może od razu wezwać wykonawcę do zwrotu zaliczki, czy najpierw musi wyznaczyć dodatkowy termin (jaki?) na wykonanie umowy?"

Odpowiedź prawnika: Skutki niewykonania umowy o dzieło

Z opisu stanu faktycznego wynika, że strony zawarły umowę o dzieło, która jest umową wzajemną. Zasadą jest, że prawo żądania zwrotu świadczeń, opierająca się na art. 494 k.c., otwiera się po odstąpieniu od umowy. Możliwość odstąpienia pojawia się, jeśli druga strona pozostaje w zwłoce w wykonaniu umowy wzajemnej. Co do zasady niezbędne jest jednak wcześniejsze wyznaczenie odpowiedniego terminu na wykonanie umowy z jednoczesnym zagrożeniem, że w razie jego niedochowania wykonane zostanie uprawnienie do odstąpienia (art. 491 §1 k.c.). Termin odpowiedni to taki, który daje stronie pozostającej w zwłoce realną szansę na wykonanie zobowiązania, a jednocześnie nie zmusza wierzyciela do nadmiernie długiego oczekiwania.

Odstąpienie od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu jest możliwe w kilku innych przypadkach.

Regulacja dotycząca umowy o dzieło zawiera szczególny przepis, jakim jest art. 635 k.c. Stanowi on, iż jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Może powstać wątpliwość, czy przepis ten należy stosować także w sytuacji, w której termin wykonania dzieła już upłynął. W orzecznictwie wypowiedziano pogląd, że jest to dopuszczalne, ponieważ wówczas naruszenie interesów zamawiającego jest silniejsze (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 8 grudnia 1999 r., sygn. akt I ACa 662/99).

Ponadto, powstaje pytanie o kwalifikację prawną kwoty wręczonej przy zawarciu umowy. Jeżeli jest to zadatek, strona dająca go może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić, a także żądać sumy równej dwukrotnej wartości zadatku. Bez dokładnej analizy stanu faktycznego nie można jednak przesądzić o charakterze tego świadczenia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika