Rozłożenie długu na raty przez wierzyciela

Pytanie:

Czy można pertraktować z wierzycielami o rozłożenie na raty długu i zaniechanie przez niego pobierania odsetek od kwoty sporu? Jeżeli można, to na podstawie jakich artykułów prawnych i jak napisać takie pismo do wierzyciela? Czy można prosić o rozłożenie na raty długu i odstąpienie od odsetek po Nakazie Zapłaty wydanym przez Sąd i wszczęciu egzekucji komorniczej? Do kogo się w takim przypadku zwrócić, do wierzyciela czy do komornika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Oczywiście dopuszczalne jest wnioskowanie o rozłożenie wierzytelności na raty i o odroczenie terminu jej spłaty. Zasadnicze znaczenie ma tutaj wola wierzyciela, a żadne przepisy prawa nie wchodzą tu w grę (tzn. nie sposób się na żadne powołać). Pozostaje tu wolna wola wierzyciela. Niekiedy będzie on zainteresowany rozłożeniem spłaty na raty, aby uzyskać - choć w dłuższym terminie - całość świadczenia mu należnego. Podobna sytuacja dotyczy postępowania egzekucyjnego. Wówczas tylko wierzyciel może wstrzymać egzekucję i tylko on władny jest rozpatrzyć wniosek dłużnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

monika79

17.5.2011 9:31:6

Re: Rozłożenie długu na raty przez wierzyciela

Tak rozumiem ale czy wierzyciel ma możliwość odstąpienia od pobrania odsetek i czy można spłacić samą należność główną jeżeli tak to jak napisać takie pismo

monika79

17.5.2011 9:20:57

Re: Rozłożenie długu na raty przez wierzyciela

Tak rozumiem ale czy wierzyciel ma możliwość odstąpienia od pobrania odsetek i czy można spłacić samą należność główną jeżeli tak to jak napisać takie pismo

rafal

28.12.2010 9:35:25

Re: Rozłożenie długu na raty przez wierzyciela

jak napisac takie pismo do wierzyciela o rozłożenie długu na raty

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: