Pożyczka bez umowy pisemnej

Pytanie:

Udzieliłam pożyczki w kwocie 20 000zł. Niestety, nie została zawarta umowa pożyczki na piśmie, nie został też sporządzony żaden inny dokument. Aktualnie nie mogę odzyskać pożyczonych pieniędzy. Czy mogę się domagać zwrotu pożyczki nawet niepotwierdzonej pismem? Czy mogę ewentualnie wystąpić do sądu o zwrot pożyczki od pożyczkobiorcy, niepotwierdzonej pismem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 720 par.2 Kodeksu cywilnego, umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych powinna być stwierdzona pismem. Forma pisemna dla tej umowy nie została jednak zastrzeżona pod rygorem nieważności, co powoduje że udzielenie pożyczki powyżej 500 zł bez potwierdzenia tego na piśmie nie jest nieważne. Umowa taka obarczona jest jednak rygorem utrudnień dowodowych. Zawierając umowę pożyczki dłużnik zobowiązuje się do zwrotu tej samej ilości pieniędzy. Niewykonanie tego zobowiązania stwarza obowiązek naprawienia powstałej stąd szkody (art. 471 k.c.). Roszczenia tego można dochodzić przed sądem cywilnym i jest to niezależne od formy zawarcia umowy, gdyż jak wyżej wspomniałem jest ona ważna. Należy się jednak liczyć z ograniczeniami dowodowym w związku z jedynie ustną formą umowy. Mianowicie w sporze przed sądem nie będzie można powoływać się na dowód z zeznania świadków ani z przesłuchania strona na okoliczność dokonania czynności. Powołanie takich dowodów będzie możliwe w razie zgody obu stron (co jednak w sytuacji sporu przed sądem jest niespotykane) lub jeżeli dokonanie czynności będzie uprawdopodobnione za pomocą pisma. W tej drugiej sytuacji chodzi o każde pismo wskazujące bezpośrednio lub pośrednio na fakt dokonania czynności. Pismo to może mieć charakter prywatny, może to być list, wycinek z prasy, telefaks, wydruk komputerowy, wydruk z rachunku bankowego. Dokument taki może również pochodzić od innej osoby i nie musi być podpisany przez żadną ze stron. Konkludując, dochodzenie takiego roszczenia jest możliwe jednak ze względu na ograniczenia dowodowe może być bardzo utrudnione.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 30.3.2015

  Ustna umowa pożyczki - ograniczenia dowodowe

  Umowa pożyczki jest jedną z częstych form pomocy osobom z kręgu bliskich znajomych lub rodzinny, którzy potrzebują gotówki na różnorakie - mniej lub bardziej doniosłe - cele.

 • 16.10.2017

  Umowa o pracę - Co musisz wiedzieć o umowie o pracę?

  Kodeks pracy wyróżnia następujące podstawowe rodzaje umów o pracę: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony. Umowa (...)

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • 12.9.2018

  Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówione (...)

 • 23.7.2013

  Zawieranie umowy w zwykłej formie pisemnej

  Umowy, co do zasady, mogą być zawierane w dowolnej formie - także ustnie. Bezpiecznie jest jednakże zawrzeć umowę w zwykłej formie pisemnej, bądź w formie kwalifikowanej. Artykuł opisuje sposoby (...)