Zwrot dwukrotności zaliczki.

Pytanie:

"Kontrahent otrzymał zaliczką na poczet wykonania usługi. W związku z niewywiązaniem się firmy z realizacji prac umowa została zerwana. Czy można dochodzić od firmy zwrotu dwukrotnej wartości zaliczki? "

Odpowiedź prawnika: Zwrot dwukrotności zaliczki.

W niniejszej sytuacji konieczne jest rozważenie, czy otrzymana przez kontrahenta kwota była zaliczką, czy też zadatkiem. Pojęcie zaliczki nie jest bowiem równoznaczne z zadatkiem, a tylko odnośnie zadatku kodeks cywilny przewiduje możliwość żądania podwójnego jej zwrotu, w sytuacji, gdy w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy i zachować otrzymany zadatek, a jeżeli sama go nie dała żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Zadatek może spełniać rolę zaliczki, ale przede wszystkim jest zabezpieczeniem wykonania zobowiązania. Z opisywanej sytuacji nie wynika, żeby strony umowy traktowały przekazaną kwotę jako zadatek, należy  traktować ją jak zaliczkę.

Odnośnie zaliczki, należy wskazać, że zostaje ona zaliczona na poczet przyszłych świadczeń, które wynikają z umowy zawartej między stronami umowy. Jeżeli więc strony ustaliły, iż w umowie pytający wręczył zaliczkę to druga strona umowy, w razie niespełnienia jej świadczenia nie może jej zatrzymać i winna zwrócić jej równowartość (a nie podwójną wartość). Zwrotu zaliczki można żądać bezpośrednio od wykonawcy, jak również w drodze powództwa cywilnego.

Roszczenie o zwrot zaliczki może ulec przedawnieniu w terminie wskazanym w przepisach ogólnych w kodeksie cywilnym. Tak więc termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Polecamy ponadto lekturę naszego artykułu:

Zaliczka i jej funkcja w prawie cywilnym


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika