Odmowa przyjęcia korespondencji przez adresata

Pytanie:

"Adresat oficjalnie odmówił przyjęcia wezwania do zapłaty od innej osoby prywatnej za dzierżawę gruntu. Grunt dzierżawiony jest przez 3 osoby, dwie odebrały wezwania do zapłaty. Jak traktować skuteczność wezwania do zapłaty jeśli jedna z trzech osób dzierżawiących wspólnie odmówiła przyjęcia? Zna ona pozostałe osoby, które prawdopodobnie jej to przekazały. Na kopercie widnieje \"Adresat - odmowa przyjęcia\". Brak zapłaty od 3 lat, płatność wg umowy roczne. W związku z powyższym jak rozumieć skutek nieodebrania pism przez dłużnika? Czy należy powiadomić jeszcze raz dłużnika listem poleconym? Jeśli dłużnik odmówi odbioru to czy nie miał szansy z zapoznaniem się z pismem ale z niej zrezygnował? Czy należy powiadamiać o trzymiesięcznym terminie wszystkich 3 dłużników dzierżawiących wspólnie jeden grunt ? Czy można dostarczyć wezwanie do zapłaty poprzez jednego z dłużników pozostałym skłonnym do współpracy. "

Odpowiedź prawnika: Odmowa przyjęcia korespondencji przez adresata

Jeżeli korespondencja od dłużnika wraca z adnotacją: "adresat odmówił przyjęcia" - naszym zdaniem - można takie wezwanie uznać za skutecznie doręczone. Oświadczenie woli jest skuteczne bowiem, jeżeli dotarło do adresata w taki sposób, że mógł on skutecznie zapoznać się z jego treścią (art. 61 kodeksu cywilnego). Uważamy, że taka sytuacja ma miejsce w omawianym przypadku. Adresat mógł zapoznać się z treścią wezwania, z korespondencji ewidentnie wynika, iż zamieszkuje on w miejscu, gdzie korespondencja była zaadresowana. W podobny sposób wypowiedział się SN w wyroku z 11 grudnia 1996 r., I PKN 36/96, OSNC 14/97, poz. 251). Ewentualnie, można jeszcze dłużnika wezwać do zapłaty osobiście, ustnie, przy świadkach, którymi mogą być inni dzierżawcy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika