Odmowa przyjęcia korespondencji przez adresata

Pytanie:

Adresat oficjalnie odmówił przyjęcia wezwania do zapłaty od innej osoby prywatnej za dzierżawę gruntu. Grunt dzierżawiony jest przez 3 osoby, dwie odebrały wezwania do zapłaty. Jak traktować skuteczność wezwania do zapłaty jeśli jedna z trzech osób dzierżawiących wspólnie odmówiła przyjęcia? Zna ona pozostałe osoby, które prawdopodobnie jej to przekazały. Na kopercie widnieje \"Adresat - odmowa przyjęcia\". Brak zapłaty od 3 lat, płatność wg umowy roczne. W związku z powyższym jak rozumieć skutek nieodebrania pism przez dłużnika? Czy należy powiadomić jeszcze raz dłużnika listem poleconym? Jeśli dłużnik odmówi odbioru to czy nie miał szansy z zapoznaniem się z pismem ale z niej zrezygnował? Czy należy powiadamiać o trzymiesięcznym terminie wszystkich 3 dłużników dzierżawiących wspólnie jeden grunt ? Czy można dostarczyć wezwanie do zapłaty poprzez jednego z dłużników pozostałym skłonnym do współpracy.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli korespondencja od dłużnika wraca z adnotacją: "adresat odmówił przyjęcia" - naszym zdaniem - można takie wezwanie uznać za skutecznie doręczone. Oświadczenie woli jest skuteczne bowiem, jeżeli dotarło do adresata w taki sposób, że mógł on skutecznie zapoznać się z jego treścią (art. 61 kodeksu cywilnego). Uważamy, że taka sytuacja ma miejsce w omawianym przypadku. Adresat mógł zapoznać się z treścią wezwania, z korespondencji ewidentnie wynika, iż zamieszkuje on w miejscu, gdzie korespondencja była zaadresowana. W podobny sposób wypowiedział się SN w wyroku z 11 grudnia 1996 r., I PKN 36/96, OSNC 14/97, poz. 251). Ewentualnie, można jeszcze dłużnika wezwać do zapłaty osobiście, ustnie, przy świadkach, którymi mogą być inni dzierżawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: