Odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy

Pytanie:

"Jak kształtuje się odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy?"

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy

Odpowiedzialność na podstawie przepisów o rękojmi za wady nie jest jedynym reżimem kształtującym odpowiedzialność sprzedawcy. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 sierpnia 2004 r.1: Odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy (art. 556 k.c.) nie stanowi jedynej prawnej płaszczyzny, na podstawie której kupujący może domagać się określonej rekompensaty w związku z wadą rzeczy. Oprócz rękojmi i gwarancji, w przypadku wad rzeczy sprzedanej, możliwe jest dochodzenie roszczeń przeciwko sprzedawcy na zasadach ogólnych, tj. według reguł art. 471 i nast., k.c. i to zarówno obok jednoczesnego korzystania z instytucji szczególnych (art. 566 § 1 k.c.) jak i bez korzystania z tych instytucji. W świetle powyższego stanowiska SN można uznać, że zakupione mieszkanie, które okazało się być wbrew zapewnieniom głośne, stanowi postać nienależytego wykonania zobowiązania, uzasadniającego pociągnięcie sprzedawcy do odpowiedzialności odszkodowawczej

1Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 25 sierpnia 2004 r., IV CK 601/2003, Monitor Prawniczy 2004/18 str. 823


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika