Przyczyny umorzenia egzekucji

Pytanie:

Czy w przypadku, gdy komornik wszczął, zgodnie z wnioskiem wierzyciela, egzekucję z wynagrodzenia za pracę (egzekucja z ruchomości), a uzyskiwane w ten sposób przez komornika środki nie pokrywają narosłych i ciągle narastających odsetek od należności głównej, można zastosować zasadę o umorzeniu egzekucji z urzędu? Tym bardziej, że oczywistym jest, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Jeżeli tak, to kto powinien zainicjować procedurę umorzenia? Podczas wizyty komornika otrzymałem "zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z ruchomości" - po dokonaniu przezeń stosownego ze mną wywiadu. Zaś 3 tygodnie potem doręczono mi odpis" wezwania do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia ..." skierowanego do mojego pracodawcy.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z treścią art. 824 kodeksu postępowania cywilnego postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu między innymi w przypadku, gdy jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż komornik jest w stanie "ściągnąc" nie tylko sumę kosztów egzekucyjnych, ale i sporą (być może całą) część świadczenia głównego. Dlatego też nie ma podstaw do umorzenia (ani z urzędu, ani na wniosek) postępowania egzekucyjnego, które toczy się przeciwko Pani/Panu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY