Refundacja z PFRON przychodem

Pytanie:

Jako osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie KPiR, składki zapłacone na fundusz społeczny odliczam przy rozliczaniu zaliczek, tj. już od dochodu, zaznaczam, że tylko te nierefundowane. Natomiast zwrotu refundowanych składek w takim przypadku nie uwzględniam, gdyż również nie zaliczam do kosztów. Czy postępuję prawidłowo, czy powninnam rozliczać w inny sposób?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Stosownie jednak do treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Jak stanowi art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Fundusz jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Zatem dotacje z PFRON na refundację składek nie są podatkowym przychodem podatnika oraz oczywiście nie są również kosztem podatnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: