Rozmiar zachowku przysługującego osobie niepełnosprawnej

Pytanie:

Jestem osobą niepełnosprawną. Niestety moja matka nie pozostawiła mi w testamencie żadnego majątku. Słyszałam, że mogę ubiegać się o zachowek. Jaki byłby jego ewentualny rozmiar?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozmiar roszczenia o zachowek, zgodnie z art. 991§ 1 k.c. wynosi:
 1. Połowę wartości udziału, który przypadałby osobie uprawnionej do zachowku przy dziedziczeniu ustawowym – co do zasady.
 2. Dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby osobie uprawnionej do zachowku przy dziedziczeniu ustawowym – w przypadku, gdy uprawniony jest małoletni lub trwale niezdolny do pracy.

 

Należy nadmienić w tym miejscu, iż art. 991 § 1 k.c. nie wskazuje, w jakiej chwili ma istnieć niezdolność do pracy lub małoletniość uprawnionego z tytułu zachowku. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że roszczenie o zachowek powstaje w chwili otwarcia spadku (czyli z chwilą śmierci spadkodawcy), ta chwila powinna też decydować o wysokości zachowku - jedna druga czy dwie trzecie (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 1948 r., Wa C. 219/48, PiP 1949, nr 11, s. 126).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.12.2016

  Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

  Według zasady swobody testowania spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę spoza kręgu najbliższych krewnych. Zabezpieczenie interesów osób najbliższych (...)

 • 25.4.2017

  Kto może dochodzić zachowku?

  Roszczenie o zachowek jest formą ochrony prawnej interesów majątkowych osób najbliższych spadkobiercy. Dzięki niemu mogą oni dochodzić części swojej schedy spadkowej, pomimo pominięcia (...)

 • 20.5.2018

  Czym jest zachowek?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 4.4.2018

  Zdawanie egzaminu na prawo jazdy pojazdem osoby niepełnosprawnej...

  Nowelizacja znosi dla osób niepełnosprawnych opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy w przypadku, gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka (...)

 • 20.11.2017

  Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek?

  Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Powoduje to, że w razie ich dochodzenia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia - czyli nie (...)