e-prawnik.pl Porady prawne

Sąd właściwy dla wniesienia pozwu o zachowek oraz opłata od pozwu

Pytanie:

W jaki sposób można złożyć pozew o zapłatę zachowku? Który sąd będzie właściwy i jakiej opłacie podlega taki pozew?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zachowek jest płatny na wezwanie uprawnionego. Powództwo o zachowek wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Pozew o zachowek podlega opłacie w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż 30zł i nie więcej niż 100 000zł. 

Roszczenie o zachowek przysługuje każdemu z uprawnionych oddzielnie. Z tego powodu każdy z uprawnionych powinien wystąpić z pozwem o zachowek do sądu oddzielnie. Sąd bowiem rozpatrywać będzie każde z roszczeń oddzielnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY