Prawo spadkowe: Postępowanie spadkowe - Porady prawne

Zrzeczenie się spadku na korzyść innej osoby

Jestem współwłaścicielem samochodu osobowego - moje nazwisko jest wbite w dowód rejestracyjny pojazdu. Właściciel samochodu którym był mój ojciec nie żyje. Zakończyło się postępowanie spadkowe, (...)

Podważenie stwierdzenia nabycia spadku

Co można robić w stosunku do osoby, która uzyskała stwierdzenie o nabyciu spadku a nie jest spadkobiercą?

Ustalenie wartości majątku spadkowego

Kto ustala wartość majątku spadkowego podlegającego działowi?

Wycena nieruchomości z masy spadkowej

Jak mogę ustalić cenę rynkową ziemi rolnej w danym rejonie. Czy taką informację udzieli mi Urząd Skarbowy działający w tym rejonie? Jak i czy można ustalić samemu wartość 30-letniego domu, (...)

Zapewnienie w postępowaniu spadkowym

We wniosku do sądu o uznanie nabycia spadku (w trybie ustawowym) jako dowód zostały wskazane odpowiednio akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia spadkobierców oraz jako trzeci dowód sformułowanie następującej (...)

Jak ustanowić prawo do zarządzania spadkiem po śmierci mamy?

W raz z moją mamą jesteśmy właścicielkami domu. Z tego co wiem, moja mama zapisała w testamencie swoją połowę mojemu bratu. Nie mam nic przeciwko temu, ale chciałabym mieć pewność że nie (...)

Czy można zaskarżyć prawomocne postanowienie sądu o podział masy spadkowej?

Czy można zaskarżyć prawomocne postanowienie sądu o podział masy spadkowej? Pragnę jeszcze zaznaczyć że prawomocne postanowienie jest z dnia 12 sierpnia 2014 r. Proszę o Państwa opinię.

Jak spadkobiercy ponoszą koszty utrzymania spadku

Spadkobiercy nabyli spadek (dom). Orzeczenie jest prawomocne. Działu spadku jeszcze nie było. W jaki sposób spadkobiercy zobowiązani są finansować utrzymanie niezamieszkałego domu i podatki od nieruchomości? (...)

Uregulowanie spraw spadkowych po rodzicach

Jakiej muszę dokonać procedury by przepisać gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniem o obszarze 6,43 ha na siebie. W księdze wieczystej wpisany jest jako właściciel nieżyjący Teodor M., czyli mój (...)

Dziedziczenie udziału; jak znieść współwłasność

Zmarła moja żona, która była współwłaścicielem samochodu. Nie było testamentu. Jak uzyskać wyłączne prawo do własności lub uczynić któreś z trójki dzieci współwłaścicielem?

Osoby uprawnione do żądania sporządzenia spisu inwentarza spadku

Kto może żądać sporządzenia spisu inwentarza spadku?

Termin do sporządzenia spisu inwentarza spadku

Czy do sporządzenia inwentarza spadku ustanowiony jest jakiś nieprzekraczalny termin?

Właściwość miejscowa sądu spadku

Jaki jest miejscowo właściwy sąd dla spraw spadkowych?

Stwierdzenie nabycia spadku a zbycie spadku

Czy do zbycia spadku wymagane jest posiadanie stwierdzenia nabycia spadku?

Ustanowienie kuratora spadku

W jakich przypadkach dochodzi do ustanowienia kuratora spadku?

Uczestnictwo w otwarciu testamentu

Czy przy otwarciu testamentu konieczne jest uczestnictwo spadkobierców?

Wyznaczenie kręgu spadkobierców

Czy po śmierci spadkodawcy musimy wyznaczyć krąg spadkobierców?

Odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przez sąd (notariusza)

Jak przebiega odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przez sąd (notariusza)?

Ustalenie składu majątku spadkowego

W jaki sposób ustalić skład majątku spadkowego?

Postępowanie o dział spadku w przypadku jedengo spadkobiercy

Czy konieczne jest przeprowadzenie postępowania o dział spadku, w przypadku gdy jest tylko jeden spadkobierca?

Określenie udziałów spadkowych we wniosku o nabycie spadku

Czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku muszę określić udziały spadkowe?

Odwołanie oświadczenia o odrzucenia spadku

Czy możliwe jest odwołanie oświadczenia o odrzuceniu spadku?

Wniosek o sądowy dział spadku - koszty

Ile będzie kosztował wniosek o sądowy dział spadku?

Odrzucenie spadku przez wszystkich spadkobierców

Co się dzieje w przypadku odrzucenia spadku przez wszystkich spadkobierców?

Stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku w jednym postępowaniu

Czy konieczne jest przeprowadzenie dwóch odrębnych postępowań do przeprowadzenia nabycia spadku i działu spadku?

apelacja od postanowienia o nabyciu spadku

Sąd nieprawidłowo orzekł w postępowaniu spadkowym pomijając dwie osoby. Ponadto pomylił się wyliczając udziały osobom, które uwzględnił.Jeśli jedna z nich złoży apelację - co dzieje się (...)

Przekazanie gospodarstwa rolnego a scheda spadkowa

Czy przekazanie gospodarstwa rolnego jest darowizną, którą należy zaliczyć na schedę spadkową?

Wznowienie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Czy można wznowić postępowanie o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku?

Interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku

Kto ma interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku?

Notarialne stwierdzenie nabycia spadku

Zmarła moja mama, mam jej testament, czy mogę przeprowadzić postępowanie przed notariuszem?

Ustalenie wartości składników masy spadkowej

W jaki sposób ustalić wartość składników masy spadkowej?

Termin na złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Czy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku musi być złożony w jakimś określonym terminie?

Obowiązek przeprowadzenia rozprawy przez sąd przy stwierdzaniu nabycia spadku

Czy przeprowadzenie rozprawy jest obowiązkowe przy stwierdzaniu nabycia spadku przez sąd ?

Częściowe stwierdzenie nabycia spadku oraz możliwość odwołania od postanowienia

Czy sąd może wydać częściowe stwierdzenie nabycia spadku, jeśli nie zgłoszą się wszyscy spadkobiercy oraz czy on takiego postanowienia przysługuje odwołanie?

Koszt oraz skutki potwierdzenia dziedziczenia dokonanego przez notariusza

Ile kosztuje potwierdzenie dziedziczenia dokonane przez notariusza? Czy ma to ten sam skutek jak stwierdzenie nabycia spadku przed sądem?

Nie uwzględnienie we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jednego ze spadkobierców

Czy jeśli nie zostałam wymieniona we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, a prawnie jestem spadkobierczynią, to sąd uwzględni to w swoim orzeczeniu? Czy muszę oddzielnie złożyć wspomniany wniosek, (...)

Zrzeczenie się dziedziczenia po śmierci spadkodawcy

Odziedziczyłam spadek, jednakże nie chce do dostać. Czy mogę zrzec się dziedziczenia?

Sąd właściwy dla złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

jaki jest właściwy sąd do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Procedura stwierdzenia nabycia spadku

Jak przebiega procedura stwierdzenia nabycia spadku ?

Sąd właściwy dla wniesienia pozwu o zachowek oraz opłata od pozwu

W jaki sposób można złożyć pozew o zapłatę zachowku? Który sąd będzie właściwy i jakiej opłacie podlega taki pozew?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika