Czy można zaskarżyć prawomocne postanowienie sądu o podział masy spadkowej?

Pytanie:

"Czy można zaskarżyć prawomocne postanowienie sądu o podział masy spadkowej? Pragnę jeszcze zaznaczyć że prawomocne postanowienie jest z dnia 12 sierpnia 2014 r. Proszę o Państwa opinię. "

Odpowiedź prawnika: Czy można zaskarżyć prawomocne postanowienie sądu o podział masy spadkowej?

Zaskarżenie nieprawomocnego postanowienia sądu wydanego postepowaniu nieprocesowym, w którym toczą się również sprawy spadkowe, ma miejsce za pomocą wniesienia apelacji. Apelację wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. W Państwa przypadku termin do wniesienia apelacji już minął, a zatem należy zastanowić się nad możliwością zaskarżenia postanowienia już prawomocnego. W przypadku stwierdzenia nabycia spadku, a jak wynika z opisu sytuacji właśnie to postanowienie zostało wydane w Państwa sprawie (nie postanowienie o dziale spadku), istnieje specjalna instytucja zmiany lub uchylenia prawomocnego postanowienia. Stanowi o nim art. 679 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z jego treścią - § 1. Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przedupływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany. Jak widać powyżej, przepisy przewidują możliwość zmiany orzeczenia sądu, jeżeli postanowienie w sprawie nabycia spadku nie odpowiada rzeczywistemu kręgowi spadkobierców. Należy jednak zwrócić uwagę, na podkreślony fragment - jeżeli zmiany lub uchylanie postanowienia żąda osoba, która brała udział w postępowaniu może to nastąpić jedynie gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mogła powołać w tym postępowaniu, a sam wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność. Jeżeli brała Pani udział w postępowaniu, będzie to okoliczność kluczowa umożliwiająca lub uniemożliwiająca złożenia stosownego wniosku.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika