Odwołanie oświadczenia o odrzucenia spadku

Pytanie:

Czy możliwe jest odwołanie oświadczenia o odrzuceniu spadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art.1018 Kodeksu cywilnego

§1.Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważne.

§2.Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane.

§3.Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.

Przepis powyższy w sposób jasny określa konsekwencje prawne odrzucenia spadku. Dążąc do szybkiego ustabilizowania sytuacji prawnej powstałej po otwarciu spadku, ustawodawca wprowadza pewne zasady dotyczące oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Oświadczenie takie jest oświadczeniem bezwarunkowym i bezterminowym oraz nieodwołalnym. Jest to zasada ogólna, która doznaje jednak kilku wyjątków, wynikających z następnego przepisu:

Art.1019 §1.Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

§2.Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

§3.Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Barbara Morek

17.5.2016 12:28:3

Re: Odwołanie oświadczenia o odrzucenia spadku

Witam, W terminie ustawowym odrzuciłam spadek po ojcu ze strachu przed długami. Ale po ok miesiącu złożyłam wniosek do sądu o wycofanie wniosku o odrzucenie, bo chciałam to zrobić u notariusza w swoim i syna imieniu. Teraz po 3 latach okazuje się, że notariusz zrobił odrzucenie tylko w imieniu syna. Moje pytanie jest takie, czy wobec tego odrzucenie złożone ustnie i pisemne (protokół ze sprawy jest) jest ważne ? (mimo póżniejszego pisma o wycofanie wniosku odrzucającego spadek? po tym piśmie nie było żadnej sprawy już ) Z góry dziękuję za pomoc Barbara Morek


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: