Ustalenie wartości majątku spadkowego

Pytanie:

Kto ustala wartość majątku spadkowego podlegającego działowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na mocy art. 684 Kodeksu Postępowania Cywilnego (dalej k.p.c.) skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd, wnioski uczestników nie są w tym zakresie wiążące dla sądu. J. Gudowski pisze w komentarzu do k.p.c., że sąd ustala skład i stan spadku według chwili jego otwarcia (art. 924 Kodeksu cywilnego.), natomiast wartość według cen w chwili dokonywania działu. Podstawą ustalenia składu spadku jest spis inwentarza, jeżeli był sporządzony (art. 637 k.p.c.), a ponadto oświadczenia spadkobierców – uczestników postępowania działowego oraz przedstawione przez nich dowody. Spis inwentarza nie ma bowiem mocy wiążącej i może być, stosownie do okoliczności, korygowany. Zawsze jednak wymaga udowodnienia własność należącej do spadku nieruchomości. W razie sporu o istnienie uprawnienia do żądania działu spadku, jak również w razie sporu między współspadkobiercami o to, czy pewien przedmiot należy do spadku, sąd spadku może wydać postanowienie wstępne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

JAcek

27.11.2019 13:54:41

Re: Ustalenie wartości majątku spadkowego

Polecam sprawdzić szybko i niedrogo majątek w spadku przed jego przyjęciem, wraz z długami! Ja sprawdzałem przez www.jakispadek.pl


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • Prawo spadkowe - Sprawdź co reguluje prawo spadkowe?

  Określone prawa i obowiązki majątkowe (prawa rzeczowe, wierzytelności i długi) z reguły (z wyjątkami) nie gasną z chwilą śmierci ich dotychczasowego podmiotu (czyli spadkodawcy), ale przechodzą (...)

 • Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • Sądowy dział spadku

  Jeżeli do spadku jest uprawniona więcej niż jedna osoba, to pomiędzy współspadkobiercami powstaje wspólność praw i obowiązków spadkowych. Trwa ona do chwili dokonania działu (...)

 • Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

  Wierzyciel jest dysponentem postępowania egzekucyjnego. W związku z czym, co do zasady, wszczyna on to postępowanie, składając wniosek egzekucyjny, w którym wskazuje dłużnika, jego majątek (...)

NA SKÓTY