Ustalenie wartości majątku spadkowego

Pytanie:

"Kto ustala wartość majątku spadkowego podlegającego działowi?"

Odpowiedź prawnika: Ustalenie wartości majątku spadkowego

Na mocy art. 684 Kodeksu Postępowania Cywilnego (dalej k.p.c.) skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd, wnioski uczestników nie są w tym zakresie wiążące dla sądu. J. Gudowski pisze w komentarzu do k.p.c., że sąd ustala skład i stan spadku według chwili jego otwarcia (art. 924 Kodeksu cywilnego.), natomiast wartość według cen w chwili dokonywania działu. Podstawą ustalenia składu spadku jest spis inwentarza, jeżeli był sporządzony (art. 637 k.p.c.), a ponadto oświadczenia spadkobierców – uczestników postępowania działowego oraz przedstawione przez nich dowody. Spis inwentarza nie ma bowiem mocy wiążącej i może być, stosownie do okoliczności, korygowany. Zawsze jednak wymaga udowodnienia własność należącej do spadku nieruchomości. W razie sporu o istnienie uprawnienia do żądania działu spadku, jak również w razie sporu między współspadkobiercami o to, czy pewien przedmiot należy do spadku, sąd spadku może wydać postanowienie wstępne.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • JAcek 2021-11-27 13:54:41

    Polecam sprawdzić szybko i niedrogo majątek w spadku przed jego przyjęciem, wraz z długami! Ja sprawdzałem przez www.jakispadek.pl


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika