Ustalenie wartości majątku spadkowego

Pytanie:

Kto ustala wartość majątku spadkowego podlegającego działowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na mocy art. 684 Kodeksu Postępowania Cywilnego (dalej k.p.c.) skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd, wnioski uczestników nie są w tym zakresie wiążące dla sądu. J. Gudowski pisze w komentarzu do k.p.c., że sąd ustala skład i stan spadku według chwili jego otwarcia (art. 924 Kodeksu cywilnego.), natomiast wartość według cen w chwili dokonywania działu. Podstawą ustalenia składu spadku jest spis inwentarza, jeżeli był sporządzony (art. 637 k.p.c.), a ponadto oświadczenia spadkobierców – uczestników postępowania działowego oraz przedstawione przez nich dowody. Spis inwentarza nie ma bowiem mocy wiążącej i może być, stosownie do okoliczności, korygowany. Zawsze jednak wymaga udowodnienia własność należącej do spadku nieruchomości. W razie sporu o istnienie uprawnienia do żądania działu spadku, jak również w razie sporu między współspadkobiercami o to, czy pewien przedmiot należy do spadku, sąd spadku może wydać postanowienie wstępne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Kuba

2.8.2019 12:2:1

Re: Ustalenie wartości majątku spadkowego

Fajnie, tylko co przed przyjęciem spadku? Pozostaje tylko detektyw. Jedyna firma która to robi za rozsądne pieniądze to www.jakispadek.pl , reszta droga i ma ubogie raporty...


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 27.5.2017

  Prawo spadkowe - Sprawdź co reguluje prawo spadkowe?

  Określone prawa i obowiązki majątkowe (prawa rzeczowe, wierzytelności i długi) z reguły (z wyjątkami) nie gasną z chwilą śmierci ich dotychczasowego podmiotu (czyli spadkodawcy), ale przechodzą (...)

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 26.9.2016

  Sądowy dział spadku

  Jeżeli do spadku jest uprawniona więcej niż jedna osoba, to pomiędzy współspadkobiercami powstaje wspólność praw i obowiązków spadkowych. Trwa ona do chwili dokonania działu (...)

 • 5.11.2015

  Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

  Wierzyciel jest dysponentem postępowania egzekucyjnego. W związku z czym, co do zasady, wszczyna on to postępowanie, składając wniosek egzekucyjny, w którym wskazuje dłużnika, jego majątek (...)