e-prawnik.pl Porady prawne

Ustalenie wartości majątku spadkowego

Pytanie:

Kto ustala wartość majątku spadkowego podlegającego działowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ustalenie wartości majątku spadkowego

17.8.2018

Na mocy art. 684 Kodeksu Postępowania Cywilnego (dalej k.p.c.) skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd, wnioski uczestników nie są w tym zakresie wiążące dla sądu. J. Gudowski pisze w komentarzu do k.p.c., że sąd ustala skład i stan spadku według chwili jego otwarcia (art. 924 Kodeksu cywilnego.), natomiast wartość według cen w chwili dokonywania działu. Podstawą ustalenia składu spadku jest spis inwentarza, jeżeli był sporządzony (art. 637 k.p.c.), a ponadto oświadczenia spadkobierców – uczestników postępowania działowego oraz przedstawione przez nich dowody. Spis inwentarza nie ma bowiem mocy wiążącej i może być, stosownie do okoliczności, korygowany. Zawsze jednak wymaga udowodnienia własność należącej do spadku nieruchomości. W razie sporu o istnienie uprawnienia do żądania działu spadku, jak również w razie sporu między współspadkobiercami o to, czy pewien przedmiot należy do spadku, sąd spadku może wydać postanowienie wstępne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Ustalenie wartości majątku spadkowego

JAcek

27.11.2019 13:54:41

Re: Ustalenie wartości majątku spadkowego

Polecam sprawdzić szybko i niedrogo majątek w spadku przed jego przyjęciem, wraz z długami! Ja sprawdzałem przez www.jakispadek.pl


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ