Odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przez sąd (notariusza)

Pytanie:

Jak przebiega odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przez sąd (notariusza)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odbierając oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, sąd (notariusz) nie bada, czy oświadczenie to składane jest z zachowaniem terminów przewidzianych w art. 1015 § 1 kc oraz czy jest ważne (Jędrzejewska Maria, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek „Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające.” Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie III) ss. 2308). Oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowywania testamentów. Ponadto należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, ale tylko wtedy jeśli te dowody nie zostały już poprzednio złożone. Po przesłaniu przez notariusza oświadczeń o odrzuceniu spadku wraz załącznikami do sądu, sąd spadku dokona zawiadomienia wszystkich osób, które według oświadczenia i przedstawionych dokumentów są powołane do dziedziczenia, choćby w dalszej kolejności (art. 643 kpc).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY