Uczestnictwo w otwarciu testamentu

Pytanie:

Czy przy otwarciu testamentu konieczne jest uczestnictwo spadkobierców?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy także zwrócić uwagę na następujące przepisy Kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 649. § 1. Sąd albo notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy.

§ 2. O terminie otwarcia i ogłoszenia nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże mogą one być obecne przy tej czynności.

Art. 652. O dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu sąd spadku albo notariusz zawiadamia w miarę możności osoby, których rozrządzenia testamentowe dotyczą, oraz wykonawcę testamentu i kuratora spadku. Notariusz niezwłocznie zawiadamia o tym sąd spadku, przesyłając odpis sporządzonego protokołu.

Notariusz lub sąd nie mają więc obowiązku zawiadomienia o terminie otwarcia i ogłoszenia testamentu osób zainteresowanych, ale mogą one być obecne przy tej czynności (art. 649 § 2 k.p.c.). Natomiast o dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu notariusz lub sąd ma obowiązek zawiadomić w miarę możności osoby, których rozrządzenia testamentowe dotyczą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Piotr.W

12.1.2014 14:2:12

Re: Uczestnictwo w otwarciu testamentu

Witam. ??? Czy to oznacza: jestem jednym z trzech spatkobiercow ale nie jestem ujęty w testamencie bo calosc spadku przechodzi na jedna osobe, wiec nie muszę byc i wystosowywać pism ze sie zgadzam z testamentem.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY