Informacja o postępowaniu spadkowym

Pytanie:

"W jaki sposób osoba trzecia (wierzyciel) może się dowiedzieć czy postępowanie spadkowe po zmarłym zostało przeprowadzone?"

Odpowiedź prawnika: Informacja o postępowaniu spadkowym

Przede wszystkim informacje o toczących się sprawach znajdują się w wokandzie. Informacje te można uzyskać przez ich samodzielne sprawdzenie w budynku sądu spadku (przy salach rozpraw), nie powinno być też problemów z uzyskaniem tych informacji telefonicznie. Co do zasady postępowanie jest jawne i każda dorosła osoba może być obecna na rozprawie (chyba że sąd rozpatruje sprawę na posiedzeniu niejawnym lub zarządzi rozprawę za zamkniętymi drzwiami).

Jeżeli w wokandzie brak informacji o tym postępowaniu (gdy się ono zakończyło lub nie rozpoczęło) pozostaje skierowanie wniosku do sądu o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może bowiem  złożyć każda osoba mająca interes prawny w prawidłowym wykazaniu następstwa po spadkodawcy. Do takich osób bez wątpienia można zaliczyć wierzyciela spadkodawcy lub spadku. Jeżeli postępowanie spadkowe zostało już przeprowadzone, to sąd odrzuci wniosek informując wierzyciela o tym, że sprawa została już rozpatrzona.

Wierzyciel może też zgłosić wniosek o zabezpieczenie majatku spadkowego. Warunkiem jest jednak legitymowanie się wierzyciela pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy. Wierzyciel, który zażądał sporządzenia spisu inwentarza, nie może odmówić przyjęcia należnego mu świadczenia, chociażby dług nie był jeszcze wymagalny.

W związku z możliwością wnioskowania przez wierzyciela o wszczęcie postępowania spadkowego wydaje się również, iż przed skierowaniem odpowiedniego pisma do sądu wierzyciel może zwrócić się do sądu o informację, czy takie postępowanie nie zostało już przeprowadzone. Powinien przy tym wykazać swój interes prawny w uzyskaniu tej informacji (chęć zaspokojenia należności przysługującej od zmarłego dłużnika).

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika