Przekazanie gospodarstwa rolnego a scheda spadkowa

Pytanie:

Czy przekazanie gospodarstwa rolnego jest darowizną, którą należy zaliczyć na schedę spadkową?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy przede wszystkim zastanowić się, czy umowę przekazania własności i posiadania gospodarstwa rolnego na mocy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym i innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin, można potraktować jako darowiznę. E. Skowrońska-Bocian wskazuje, że art. 1039 Kodeksu cywilnego regulujący kwestię zaliczenia na schedę spadkową używa określenia „darowizna”, ale należy przyjąć, że chodzi o wszelkie przysporzenia dokonane pod tytułem darmym na rzecz zstępnych i małżonka. Oznacza to, że zaliczeniu na poczet schedy podlegać będą także przysporzenia niemające formy prawnej darowizny, jeżeli zostały dokonane nieodpłatnie i jeżeli intencją stron było dokonanie ich na poczet przyszłego spadku. Dlatego na schedę spadkową należy zaliczyć wartość gospodarstwa rolnego przeniesionego na zstępnego lub małżonka w umowie o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy. Mimo kontrowersji co do charakteru prawnego tej umowy, niewątpliwe jest, że ma ona charakter nieodpłatny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Mariusz

17.5.2017 20:50:38

Re: Przekazanie gospodarstwa rolnego a scheda spadkowa

Pozwolę sobie na małą uwagę co do tekstu. Otóż przekazanie gospodarstwa rolnego ma oczywiście charakter nieodpłatny, jednak darczyńca nie udziela w tym przypadku darowizny za darmo, a w zamian za prawo do emerytury i w konsekwencji za samą emeryturę wypłacaną ze skarbu państwa. W związku z tym przekazanie gospodarstwa nie jest typową darowizną.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: